Predlog novega občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor, ki je v javni razgrnitvi, sproža različne odzive. V Listi za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti (LPR) zahtevajo umik predvidene umestitve sežigalnice odpadkov, v nasprotnem primeru napovedujejo referendum. Levica predlaga podaljšanje javne razprave o dokumentu.

Napovedujejo lokalni referendum

Predvidena umestitev sežigalnice v bližini sortirnice mariborskega javnega podjetja Snaga je po ocenah LPR, ki ima v 45-članskem mestnem svetu dva sedeža, v nasprotju z vsemi občinskimi akti, ki bi takšen poseg v prostor sploh dovoljevali. “Prav tako zanjo ni razloga, saj je Mestna občina Maribor sprejela Strategijo prehoda mesta Maribor v krožno gospodarstvo, v trajnostni urbani strategiji pa izrazila voljo, da si mesto sežigalnice ne želi,” so danes sporočili iz stranke.

Prebivalci Maribora vse bolj ločujejo odpadke, trenutno pa je takšnih, ki bi bili primerni za sežig in s tem za ekonomsko rentabilnost sežigalnice, manj kot 10% količin, potrebnih za delovanje sežigalnice v predvidenem obsegu. Povedano drugače, kar 90% odpadkov bi naj vozili od drugod,” so ob tem poudarili.

Navsezadnje ni zanemarljivo, da se optimistični pričetek obratovanja sežigalnic predvideva v roku 7 let (2029-30), kar je časovno preveč oddaljeno, da bi lahko kakorkoli pripomoglo k blažitvi trenutne energetske krize. Ravno nasprotno, 7 let se bo ves denar kanaliziral v izgradnjo sežigalnice namesto v povečevanje deleža obnovljivih virov energije in izboljšave električnih omrežij,” so še zapisali.

V LPR so mnenja, da o umestitvi sežigalnice ne more in ne sme odločati župan Saša Arsenovič in njegova koalicija, temveč morajo o “bistveni spremembi svojega življenjskega okolja” odločati občani sami. Zato v primeru, da bo predvideni občinski prostorski načrt sprejet, napovedujejo izvedbo lokalnega referenduma o tem dokumentu.

Levica bi obravnavo prestavila na jesen

Levica, ki ima v mestnem svetu prav tako dve mesti, predlaga, da se obravnava občinskega prostorskega načrta v mestnem svetu prestavi na jesen ter do takrat opravi širšo javno razpravo in dostopnejše predstavitve občanom.

Prva obravnava dokumenta v mestnem svetu je zaenkrat predvidena 28. junija.

Občinski prostorski načrt je za občanke in občane izjemno pomemben dokument, saj določa smer prostorskega razvoja mesta in s tem bistveno vpliva na kakovost bivanja v mestu. Zato je nujno občankam in občanom na razumljiv način predstaviti predlog načrta, se pri tem še posebej osredotočiti na spremembe v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, kjer živijo, ter spodbuditi njihove odzive in predloge,” je v današnjem sporočilu za javnost po poročanju STA zapisala mestna svetnica Tatjana Frangež.

Na MOM zelo zadovoljni zaradi novega prostorskega načrta

Zadnji takšen dokument je izpred več kot 20 let, zato so na občini po besedah župana Saše Arsenoviča zelo zadovoljni, da končno dobivajo novega. Spremembe, ki jih prinaša, sicer niso “revolucija, temveč zgolj evolucija“, pravi podžupan Gregor Reichenberg.

Občinski prostorski načrt, ki je bil v Mestni občini Maribor nazadnje sprejet leta 2001, je temeljni dokument občine, s katerim so določene smernice njenega prostorskega razvoja. Na tej osnovi se načrtujejo lokalne prostorske ureditve in določajo pogoji za poseganje v prostor občine. Med drugim določa območja poselitve, kmetijska in posebna zaščitena območja, postavitev gospodarske javne infrastrukture in prometno ureditev.

Javna razgrnitev bo po dosedanjih napovedih potekala do 3. julija. Podane predloge občank in občanov bodo na občini preučili in se opredelili do njih. V končni obliki pa občinski prostorski načrt potrdi mestni svet.