Direkcija RS za infrastrukturo (Drsi) in Mestna občina Maribor sta marca podpisali pogodbo z izbranimi izvajalci gradnje prve etape mariborske zahodne obvoznice. Trenutno so v teku postopki za pridobitev vseh potrebnih zemljišč, ki so pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. Gradbena dela se bodo po trenutnih napovedih začela prihodnje leto.

V teku so postopki za pridobitev vseh potrebnih zemljišč

Na razpisu za javno naročilo za gradnjo prve etape mariborske zahodne obvoznice je bila izbrana družba GIC Gradnje s partnerskima podjetjema IPI in Trgograd. Odsek od Lackove do Kardeljeve ceste bodo zgradili za nekaj manj kot 20 milijonov evrov.

Na direkciji so za STA pojasnili, da so marca podpisali pogodbo. “Trenutno so v teku postopki za pridobitev vseh potrebnih zemljišč, ki bodo zaključeni predvidoma še v letošnjem letu. Začetek glavnih del na prvi etapi zahodne obvoznice Maribor je tako predviden po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja ter po končanih dodatnih arheoloških preiskavah, ki so v teku,” so navedli.

Prvi del zahodne obvoznice zajema odsek od krožišča na Lackovi do Kardeljeve ceste v dolžini nekaj več kot 1,2 kilometra.

Gradbena dela prve etape se bodo prilagajala predlogu proračuna in bodo potekala v letih 2024, 2025 in delno v 2026, so dodali. Še nekaj mesecev nazaj so sicer napovedovali, da je pričetek del predviden še letos, po pridobitvi gradbenega dovoljenja s strani Upravne enote Maribor ter po končanih dodatnih arheoloških preiskavah, ki so bile najprej predvidene v prvi polovici letošnjega leta.

Za drugi dve etapi še ni zagotovljenega denarja

Za naslednji dve etapi obvoznice s priključkom na avtocesto v Slivnici je bila lani poleti javna razgrnitev državnega prostorskega načrta. “Pripravljena so bila stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve osnutka državnega prostorskega načrta, ki so bila posredovana v podpisovanje na ministrstvo za okolje in prostor (sedaj ministrstvo za naravne vire in prostor). Predlog sprejema državnega prostorskega načrta na vladi je predviden konec letošnjega leta,” pravijo na direkciji. Za omenjeni etapi denar še ni zagotovljen, prav tako ni znana vrednost investicije.

Mestna občina Maribor pa je konec lanskega leta že začela izgradnjo krožnega križišča na križanju Streliške in Kardeljeve ceste, ki sodi v sklop načrtovane zahodne obvoznice. Dela so bila zaključena maja in promet na Streliški in Kardeljevi cesti znova teče. “V sklopu del sta bili urejeni obe cestišči in krožišči na Streliški in Kardeljevi cesti, pa tudi pločniki, nova zasaditev in cestna razsvetljava,” so sporočili z občine.

Investicijo v višini 1,78 milijona evrov je izvedla občina skupaj z direkcijo, ki prispeva nekaj več kot 760.000 evrov. Lackova in Streliška cesta trenutno služita kot eni glavnih prometnic na zahodnem oziroma južnem robu mesta proti avtocesti. Po izgradnji Koroškega mostu je bila pred leti zgrajena štiripasovna cesta vse do krožišča na Lackovi cesti, potem pa so se dela ustavila, poroča STA.