Na četrtkovi seji Mestnega sveta Maribor bodo svetniki obravnavali Letni program obnove objektov na področju kulture za leto 2024. Program predvideva 100.000 € za investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov v lasti Mestne občine Maribor.

Sredstva bodo razdeljena med več objektov, pri čemer predlog investicijskega vzdrževanja predvideva:

  • 30 000 evrov za sanacijo strehe Muzeja narodne osvoboditve;
  • 40 000 evrov za nakup toplotne črpalke v Lutkovnem gledališču Maribor;
  • 10 000 evrov za izdelavo projektne dokumentacijo za prenovo Narodnega doma, kar bo obsegalo ureditev klimatizacije in prezračevanja ter ureditev fasade in pa 7000 evrov za investicijsko dokumentacijo;
  • 4000 evrov za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo strehe nad Unionsko dvorano ter
  • 9000 evrov sredstev za intervencije in druga nujna dela.

Prioritete so bile določene na podlagi ogleda objektov in potreb

Prioritete za investicijsko vzdrževanje so bile določene na podlagi ogleda vseh javnih zavodov s področja kulture, ki ga je opravila komisija s strani župana. Upoštevane so bile tudi potrebe, ki so jih posredovali direktorji zavodov in Urad za kulturo.

Gradiva sej mestnega sveta MO Maribor so javno dostopna, podrobneje pa si jih lahko ogledate tudi sami. Do njih dostopate tukaj.

Kot navaja dokumentacija, je namen investicijskega vzdrževanja predvsem ohranjanje najnujnejšega standarda v kulturnih objektih, ki so v lasti MOM, s čimer se zagotavlja, da bodo objekti še naprej primerni za uporabo in da bodo v njih lahko nemoteno potekale kulturne dejavnosti.

Ob tem je iz predloga načrta investicijskega vzdrževanja razvidno še, da bodo dela v okviru investicije izvedena v roku enega leta.