Pred časom smo poročali o številnih težavah, s katerimi se stanovalci taborske soseske “Bumerang”, predelu blokov okoli Celjske, Framske, Frankolovske in Jedličkove, v širšem smislu tudi Focheve in Aljaževe ulice, soočajo že vrsto let. Mariborska občina je z njihovo situacijo seznanjena, stanovalci pa si želijo pogovora s pristojnimi, ki bi prisluhnili tudi njihovim predlogom.

Težave s parkirišči, dotrajano infrastrukturo in cesto

Med najbolj perečimi težavami so stanovalci navedli pomanjkanje parkirnih mest v soseski. Obenem je dvosmerna cesta, ki vodi mimo stolpnic na Celjski in Frankolovski ulici, dotrajana in prometno zelo obremenjena. S strani Mestne občine Maribor je bilo stanovalcem že pred desetimi leti zagotovljeno, da bo mimo blokov urejena enosmerna cesta in vzdolžna parkirna mesta, hkrati naj bi bil urejen tudi toplovod.

Aktualni župan se je s problematiko seznanil na lanskih sestankih z mestnimi četrtmi, MOM pa je (kot navaja Večer) do 15. 10. 2021 določila rok za pripravo projektne dokumentacije, z deli pa naj bi začeli že letos.

Po besedah občinskega referenta so stanovalci večkrat poizvedovali, kako napreduje projekt, ta jim je dejal, da bo razgrnitev načrtov še pred koncem leta 2021, za projekt pa naj bi bilo namenjenih 800 tisoč evrov.

Stanovalci so pred koncem leta opazili geodete, ki so opravljali meritve v soseski. Referenta so povprašali, ali je projekt sploh v izvedbi, ta pa jim je pojasnil, da naj bi dela stekla leta 2023, takrat naj bi bil tudi urejen toplovod, kar je bilo zagotovljeno že v začetku, od predvidenih 800 tisočakov pa naj bi bila na voljo polovica.

Celovita ureditev prostora, usklajevali se bodo z drugimi deležniki

Mestno občino Maribor smo prosili za pojasnitve v skladu z omenjeno problematiko v soseski. Pojasnili so, da je prometna ureditev naselja Bumerang, ki zajema območje med Aljaževo, Fochevo, Ljubljansko in Ulico pariške komune, v zaključni fazi izdelave projektne dokumentacije idejne zasnove.

Takoj po zaključeni idejni zasnovi bomo pristopili k izdelavi dokumentacije projekta za izvedbo (PZI). Projektno dokumentacijo bomo na nivoju idejne zasnove predstavili na pristojni mestni četrti. To bo v mesecu februarju tega leta,” pojasnjujejo na mariborski občini.

Tamkajšnje stanovalce zanima tudi, kaj bodo dela zajemala, saj si želijo urediti tudi optiko, ker celotna soseska nima optične napeljave. Zbrali so že potrebne podpise in se s Telekomom dogovorili, da bi krili svoj delež gradbenih investicij. Sicer pa je tudi toplovod nujno potreben sanacije. Trenutno napeljava namreč poteka mimo blokov in se k njim vrača, kar povzroča velike izgube, inštalacija pa je dotrajana, zato tudi sanacije med kurilno sezono stanovalcem pomenijo velik strošek.

Predvideni so posegi na komunalnem področju (vročevod, kanalizacija, delno tudi vodovod, ureditev parkovnega dela območja in tudi igral ter predvsem prometnega dela). V kolikor se bo vse izteklo po planih, bi letos proti koncu leta lahko pripravili razpis za izvedbo. Projekt se bo usklajeval tudi z deležniki, ki so prisotni na območju telekomunikacij. Izvedba je predvidena v prihodnjem proračunskem letu 2023,” pa še pojasnjujejo na mariborski občini.

O vrednosti investicije zaenkrat na Mestni občini Maribor ne dajejo informacij, saj je znana le projektantska vrednost.

Nekateri mediji so poročali, da naj bi bil župan Arsenovič na drugem srečanju s predstavniki MČ Tabor 22. januarja letos. Stanovalci so preverili in na MČ Tabor so jim pojasnili, da ga na sestanek ni bilo. Na mariborski občini so pojasnili, da omenjeno januarsko soboto ni bilo nobenega sestanka. 21. januarja pa je bilo sicer posredovano sporočilo za medije iz Službe za odnose z javnostmi Mestne občine Maribor, kjer so bili povzeti vsi obiski vodstva občine po vseh mestnih četrteh in krajevnih skupnostih v mestu.

Se pa je o tej problematiki govorilo ob delovnem obisku župana in podžupana dr. Medveda v MČ Tabor 24. novembra 2021 (kjer je bil župan prisoten). Svetu Mestne četrti Tabor je bila na tem sestanku podana informacija o poteku investicije,” še dodajajo na mariborski občini.