Otrokom iz socialno šibkih družin želijo v Nadškofijski karitas Maribor s primernimi oblikami pomoči omogočiti čim boljše možnosti, da ne bi bili zaradi raznih oblik stisk socialno ali kako drugače izključeni ter imeli slabše pogoje v kontekstu pridobivanja znanja. Kot je na današnji tiskovni konferenci povedal Branko Maček, predsednik Nadškofijske karitas Maribor, so v preteklih letih zbrana sredstva v adventno božični akciji Več luči, več upanja namenili za pomoč otrokom s plačilom šolskih in obšolskih dejavnosti. “V zadnjih dveh letih so se razmere bistveno spremenile, zato smo iz navedenega sklada pomagali družinam predvsem v delu, ko se je zaradi trenutnih razmer (nenadna brezposelnost, izostanek dohodka, bolezen, dolgotrajna bolniška, razpad družine, nepredvidljivi odhodki …) pojavil zaostanek pri plačilu šolske prehrane, oskrbnin v vrtcu ter drugih stroškov šolanja. Z delom zbranih sredstev smo omogočili nadaljevanje izvajanja učne pomoči na Nadškofijski karitas Maribor.” V tokratni akciji so sicer od adventa do svečnice zbrali 14.711,91 evrov.

“Z akcijo Več luči, več upanja in vašo pomočjo bomo lahko nadaljevali z zagotavljanjem pomoči predvsem tam, kjer se starši zaradi nenadnih težav (bolezen, razveza, izguba dohodka) soočajo z veliko stisko zagotavljanja podpore otroku pri pridobivanju znanja. Želimo si, da bi zbrali dovolj sredstev in zagotovili navedeno pomoč 500 otrokom.”

Na njihova vrata potrkajo brezposelni, zaposleni, upokojenci, družine in posamezniki

Sicer pa Maček pravi, da največje stiske opažajo v tistih primerih, ko družine in posamezniki ne morejo poravnavati osnovnih položnic za nujne življenjske potrebščine (najemnina, elektrika, voda, ogrevanje, …) in druge sprotne obveznosti. Povečani življenjski stroški ter stroški energentov so v zadnjih mesecih največja stiska za večino prosilcev. “Na naša vrata trkajo brezposelni, ki prejemajo denarno socialno pomoč in otroške dodatke, pa tudi zaposleni, ki se le s težavo prebijajo iz meseca v mesec. Vse več je upokojencev, ki kljub skromnosti težko preživijo s prejeto pokojnino. Opazne so tudi družine in posamezniki, ki do sedaj še niso potrebovali pomoči Karitas in jih je nenadna stiska, bolezen oz. druge okoliščine pahnila v revščino, da ne morejo preživeti. Ti so še posebej ranljivi, saj so se prvič znašli v brezizhodni situaciji in si sami ne znajo pomagati. Vedno pogosteje opažamo, da imajo številni iskalci pomoči tudi težave s telesnim in duševnim zdravjem. Poleg potrebe po materialni pomoči moramo ponovno opozoriti na zelo veliko psihosocialno stisko. Zato skušamo nuditi pomoč v obliki informativnih, razbremenilnih ter svetovalnih razgovorov.”

V letu 2021 je pomoč preko mreže Karitas v mariborski nadškofiji prejelo 17.723 oseb

V preteklem letu je samo preko humanitarnih in socialnih programov Nadškofijske karitas Maribor prejelo pomoč vsaj enkrat, mnogi večkrat, kar 2.686 (15% več kot v letu 2020) oseb v stiski. Dnevno potrka na vrata Nadškofijske karitas Maribor tudi do 250 oseb, ki potrebujejo pomoč. “Imamo zasedena kapacitete v  naših socialnih programih. V Zavetišču za brezdomne – sv. Martin dnevno nudimo prenočišče 24 osebam, Ljudska kuhinja Betlehem razdeli toplo kosilo dnevno do 40-45 osebam, vsak dan po projektu Donirana hrana pomagamo do 150 osebam, v Materinskem domu Mozirje in Žalec je v preteklem letu bivalo 22 mater/žena s 24 otroki, …”

V preteklem letu je pomoč preko mreže Karitas v mariborski nadškofiji prejelo 17.723 oseb. Največ družin, sledijo starejši, bolni in invalidi ter posamezniki in otroci. Skupaj je bilo razdeljene preko 800 ton različne humanitarne pomoči.