Maribor

Za katere projekte v Mariboru pričakujejo evropski in državni denar?

Petra Zemljič, 18.08.23 ob 03:55

Eden od razlogov za finančne težave občine je tudi zalaganje sredstev za investicije.

Za katere projekte v Mariboru pričakujejo evropski in državni denar?

Župan Saša Arsenovič je na eni zadnjih sej tik pred poletjem navedel razloge, zakaj ima občine finančne težave, ki so med drugim vodile tudi do težav pri financiranju programov športa, kulture in sociale. Med drugim je izpostavil pozno sprejetje občinskega proračuna, čemur je sledil poznejši začetek postopkov za zadolževanje, pa tudi zalaganje sredstev za investicije, ki so sofinancirane s strani države in EU.  Občina je sicer likvidna, a čaka denar za projekte.

Zapadlih terjatev do države je tako po podatkih občine za zdaj več kot 10 milijonov evrov. Ob tem še v občini dodajajo, da redni transfer za sofinanciranje Skupne občinske uprave znaša 863.000 evrov. “Ta priliv smo pričakovali v juniju, vendar po zadnjih informacijah, ki smo jih dobili, najverjetneje znesek ne bo nakazan pred septembrom,” so zapisali za naš medij. Preverili smo, pri katerih projektih občina čaka na izplačilo.

Nekaj projektov v teku, nekaj zaključenih

Projekt Promenada Mestni Park je zaključen. Vrednost projekta je 4.162.590,37 evrov, vrednost sofinanciranja pa je  2.896.009,81 evrov. Sofinancerska pogodba za obnovo promenade v mestnem parku je bila podpisana lani septembra, a zaradi zamika črpanja sredstev v leto 2023, za katerega je sicer odgovorna občina, je bilo treba počakati rebalans proračuna države, da se bo lahko sklenil aneks k sofinancerski pogodbi, na osnovi katerega bo mogoča izstavitev zahtevka v višini skoraj treh milijonov evrov.

Projekt Dravska kolesarska pot, ki se bo zaključil konec meseca, je vreden dobre 4 milijone evrov, polovico od tega bo prispevala država. “21. junija je bil formalno oddan zahtevek v višini približno 330 tisoč evrov. Zahtevek je bil pregledan, potrjen in plačan 25. julija. Oddan je nov zahtevek v višini 340.924, ki zapade v začetku septembra,” so dodali v občini.

Vrednost projekta Nabrežje Reke Drave je v teku, vreden je skoraj 10 milijonov evrov, vrednost državnega sofinanciranja pa je 2.382.064,70 evrov. “Pogodba o sofinanciranju še vedno ni podpisana, čaka pri ministru za podpis (ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, op.p.). Glede na realizacijo na projektu, bi lahko oddali zahtevek za celotno sofinanciranje po pogodbi,” so pojasnili v občini. Projekt Brv Lent, ki je končan, je vreden skoraj 5 milijonov, država bo prispevala dobre tri milijone. Kot dodajajo, so konec maja vložili zahtevek v višini 300 tisoč evrov, ki je bil pregledan, potrjen in izplačan konec julija.

Foto: Sam Strauss

Zavrnjen zahtevek

V teku je še kar nekaj projektov, med drugim OŠ Tabor, kjer je vrednost projekta 2.614.998,01 evrov, vrednost sofinanciranja pa 568.340,75 evrov. “Zahtevek v višini 203.880,63 evrov smo oddali 16. junija. Zahtevek je skrbnica zavrnila, vendar smo ga na poziv ministrstva za vzgojo in izobraževanje ponovno oddali. Zahtevek je v pregledu. Na poziv ministrstva smo posredovali zahtevana pojasnila v preteklem in tem tednu. Upamo, da bo potrditev zahtevka v kratkem,” so navedli v občini. Ob tem čakajo še denar tudi za obnovo OŠ Franceta Prešerna.

Za atletsko ogrevalno dvorano je občina konec maja  oddala zahtevek v višini 1.567.034,34 evrov, ki je bil tudi izplačan. Prvega avgusta so oddali nov zahtevek za povračilo upravičenih stroškov v vrednosti 1.078.051,82 evrov, ki zapade konec meseca. V občini pričakujejo, da ne bo zamud pri izplačilu. V teku je tudi izgradnja ZD Magdalena, vredna dobrih 11 milijonov. Vrednost sofinanciranja znaša 2.928.643,20 evrov.