Mariborski mestni svetniki so se na današnji seji brez razprave in soglasno strinjali z novim poskusom prodaje družbe Farmadent. Potrdili so lokalni program za kulturo in investicijsko dokumentacijo za izgradnjo nove Zdravstvene postaje Tezno, niso pa se strinjali z višjimi cenami vrtcev.

Višje položnice za gospodinjstva, vrtci pa se ne bodo podražili

Mestni svetniki so potrdili nove cene odvajanja komunalne odpadne vode, omrežnine in črpanja blata, s čimer se položnica za povprečno gospodinjstvo znižuje za nekaj evrov. Niso pa potrdili predlaganega zvišanja cen javnih vrtcev, čeprav je Brigita Gajzer Pliberšek iz občinskega urada za vzgojo in izobraževanje ponovila, da plačila staršev še vedno ostajajo najnižja med mestnimi občinami. Proti je glasovalo 17 mestnih svetnikov, kar 19 pa jih je bilo proti predlaganemu znižanju občinskih subvencij za plačilo vrtcev.

Svetniki se ob tem niso javili k besedi, da bi pojasnili svojo odločitev, župan Saša Arsenovič pa jih je opozoril na nujna vlaganja v vzgojno-izobraževalne ustanove. "Sprejemanje političnih odločitev ni nujno všečno ... Upam, da veste, kaj s tem delate, kako naše premoženje propada," je dejal. "3000 staršev se dotika sofinanciranje, 13.000 otrok pa hodi v vrtce in šole, ki imajo zaradi tega slabši servis in celodnevno počutje, zaradi pet evrov na položnici v času najnižje brezposelnosti v zgodovini Slovenije," je poudaril.

Pomisleki glede Lokalnega programa za kulturo 

Nekaj pomislekov so imeli mestni svetniki tudi glede Lokalnega programa za kulturo za obdobje 2024-2027. Po ocenah Liste kolesarjev in pešcev je dokument neambiciozen in "namesto, da bi odgovarjal na potrebe mlajših generacij ustvarjalcev, producentov in občinstva, izgleda bolj kot popis stanja v službi županovega omejenega razumevanja področja kulture".

Tudi Sindikat kulturnih delavcev Zasuk in KNVOSUK - kolegij nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture ima pomisleke v zvezi z vsebino tega dokumenta, saj, kot so sporočili, "še zmeraj ni podkrepljen s konkretnim akcijskim načrtom, je brez jasne časovnice, metodologije ali merljivih kazalnikov", zaradi česar dvomijo v dosledno izvajanje, spremljanje in evalvacijo dokumenta.

Občina bo podeljevala kadrovske štipendije

V drugi obravnavi so mestni svetniki potrdili predlog za uvedbo kadrovskih štipendij. Poleg obstoječih štipendij za nadarjene dijake in študente bo tako občina podeljevala kadrovske štipendije, katerih prejemniki se bodo po zaključenem izobraževanju morali zaposliti v občinski upravi ali zavodih, kot so vrtci, šole in zdravstveni domovi. V svetniški skupini Gibanja Svoboda so bili sicer kritični, ker menijo, da bi kadrovske štipendije morale veljati tudi za zaposlitev v drugih javnih zavodih, kot so UKC Maribor, srednje šole ali domovi za starejše.

Potrdili investicijsko dokumentacijo za izgradnjo nove Zdravstvene postaje Tezno

Mestni svet je prav tako potrdil investicijsko dokumentacijo za izgradnjo nove Zdravstvene postaje Tezno, ki bo po projektantski oceni stala 20,7 milijona evrov. "Gremo naprej, potem ko smo uspeli zgraditi Zdravstveno postajo Magdalena, ki smo jo danes odprli," je dejal župan.

Nekaj točk umaknili

Točke, ki so se nanašale na poslovanje, imenovanje nadzornikov in prejemke v Javnem holdingu Maribor, so na predlog opozicije umaknili. So pa brez razprave potrdili rebalans letošnjega proračuna, katerega prihodki se s sedanjih 169,3 milijona evrov povečujejo na 173,6 milijona evrov. Večino dodatnih prihodkov predstavlja najemnina od nedavno prevzete centralne čistilne naprave.

Direktor mariborske policijske uprave Beno Meglič je podal informacijo o varnostnih pojavih na območju Mestne občine Maribor v letu 2023. Kot je dejal, so lani obravnavali za dobro tretjino več kaznivih dejanj kot leto prej in jih preiskali v skoraj 48 odstotkih, najpogosteje je šlo za tatvine, goljufije in poškodovanje tuje stvari. Med uspešno zaključenimi preiskavami je omenil rope na bencinskih servisih in serijske požige vozil. Še vedno pa upada število kršitev javnega reda in miru ter varnosti ljudi. Štiri odstotke je bilo več prometnih nesreč, nekoliko višji je tudi delež vinjenih povzročiteljev prometnih nesreč.

Mestni svetniki so v pripombah terjali več aktivnosti policije zoper droge, nedovoljeno vožnjo po peš coni ali po Pohorju, divjo vožnjo, tatvine koles in napade na manjšine. "Maribor je varno mesto," je na pomisleke glede tega odgovoril Meglič.

STA