Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO) je pobuda, ki poteka vsako leto novembra s ciljem ozaveščanja o pomenu zmanjševanja odpadkov in spodbujanja trajnostnih praks. Ideja je zmanjšati količino proizvedenih odpadkov, spodbujati ponovno uporabo in recikliranje ter ozaveščati ljudi o vplivu odpadkov na okolje. Letošnje aktivnosti postavljajo v ospredje odpadno embalažo.

Po zadnjih podatkih samo v Evropi proizvedemo povprečno več kot 160 kg odpadne embalaže na prebivalca; vsako leto pristane v oceanih več kot 8 milijonov ton odpadne embalaže; vsako minuto porabimo na svetu več kot milijon plastičnih vrečk.

Embalaža je vsak material, ki obdaja, varuje ali hrani izdelek na poti od proizvajalca do končnega uporabnika. Čeprav ima embalaža številne koristi, postaja odpadna embalaža vse večji globalni izziv, saj je proizvedemo in porabimo preveč. Namesto, da bi se količina nastale odpadne embalaže začela zmanjševati, se zadnja leta še povečuje, tudi zaradi naraščanja spletnih nakupov in dostave hrane.

V Snagi s svetovalnimi nadzori nad pravilnost dojemanja odpadne embalaže

V Snagi iz Skupine JHMB opažajo, da imajo uporabniki še zmeraj nekaj izzivov pri ločevanju odpadkov. Pogosto prihaja do nerazumevanja uporabnikov, kaj sodi v rumeno vrečo oz. zabojnik za odpadno embalažo. Pogosto jih poimenujejo celo vreča oz. zabojnik za plastiko, kar seveda ne drži, ker vsak plastični odpadek ni embalaža in prav tako je odpadna embalaža sestavljena tudi iz drugih materialov, ne zgolj iz plastike.

V ta namen so se v Snagi odločili, da se bodo v tednu med 20. in 24. novembrom aktivno posvetili ozaveščanju uporabnikov o pravilnem dojemanju odpadne embalaže, kot osrednje teme letošnjega evropskega tedna zmanjševanja odpadkov.

V vseh občinah, v katerih izvajajo dejavnost ravnanja s komunalnimi odpadki, bodo tako vsak dan v tem tednu izvajali svetovalne nadzore nad ločenim zbiranjem odpadne embalaže v rumenih vrečah in zabojnikih z rumenim pokrovom. S skrbnim pregledom vsebine v rumenih vrečah in zabojnikih bodo ugotavljali pravilnost ločevanja in o tem obvestili tudi uporabnike; s pohvalo v primeru pravilne vsebine ali posebnim obvestilom, v primeru ugotovljenih nepravilnosti pri ločevanju. Obvestilo bo zajemalo ugotovljene nepravilnosti in napotek, kako bi bilo potrebno pravilno ravnati z odpadki, ki ne sodijo med odpadno embalažo.

Aktivnostim na terenu se bo pridružil tudi dihur Duško

Na območju Mestne občine Maribor, v blokovskem naselju Borova vas, bodo v četrtek, 23. novembra, sodelavci Snage izvedli tudi sortirno analizo odpadne embalaže, zbrane v zabojnikih z rumenim pokrovom na ekološkem otoku. Vsebino zabojnika bodo razsuli po primerno pripravljeni podlagi in z razvrščanjem ugotavljali delež odpadkov, ki ne sodijo med odpadno embalažo. Rezultate bodo tudi dokumentirali in uporabnike, ki uporabljajo zabojnike za odpadno embalažo na dotičnem ekološkem otoku seznanili z ugotovitvami.

Vir: Snaga Maribor

Celotno dogajanje v tem tedni bodo fotografsko dokumentirali, posneli tudi kakšen video zapis in delili izkušnje z javnostjo. Aktivnostim na terenu se bo pridružila tudi Snagina maskota, dihur Duško; z njegovo pomočjo bodo skušali dodatno motivirati uporabnike k odgovornemu ravnanju z odpadki.

Pripravili so tudi nagradni spletni kviz, v katerem se bo lahka širša javnost pomerila v znanju ločevanja odpadkov. Zanimiv in poučen kviz je objavljen na spletni strani Snage in na FB profilu Snaga | JHMB.