Pred nekaj meseci so Študentski domovi UM otvorili na novo prenovljen študentski dom 1. Najstarejši študentski dom v Mariboru, katerega začetki segajo kar 60 let nazaj, v leto 1964, je tako dobil novo in precej moderno zasnovano podobo. Dom ima po prenovi 103 ležišča v 52 sobah, ki so prilagojena različnim potrebam in željam stanovalcev. V domu je tako 12 apartmajev s po dvema enoposteljnima sobama, ostale sobe so dvoposteljne, pri čemer imajo nekatere od teh zakonsko posteljo. Zagotovljena je tudi soba za gibalno ovirane osebe, za dostop v objekt pa so poskrbeli z namestitvijo dvižne ploščadi.

Po najstarejšem študentskem domu v Mariboru pa prenova čaka še Dom 15, Depandanso in telovadnico.

Slaba izolacija, zastarela oprema in razsvetljava, neustrezna fasada ...

Dom 15, nekoč imenovan Dom podiplomcev in gostujočih profesorjev, se nahaja na Koroški cesti v naselju Gosposvetska. »Stavba je glede na današnje standarde slabo izolirana, zaradi česar prihaja do velikih toplotnih izgub. Razsvetljava je zastarela in energetsko potratna, v bivalnih enotah pa so notranja oprema, stavbno pohištvo in tlaki že dotrajani,« nam pojasnjujejo pri Študentskih domovih. 

[[image_1_article_67939]]

Z načrtovano energetsko sanacijo se bodo izvedli ukrepi, ki bodo bistveno pripomogli k energetski učinkovitosti, zmanjšanju stroškov in emisij, hkrati pa se bo objekt posodobil, s čimer se bodo izboljšali pogoji bivanja v objektu, ob hkratnem sledenju vidikom trajnostne prenove in izboljšani funkcionalnosti, so še zagotovili.

Izvedli bodo energetsko sanacijo objekta na način »skoraj nič energijske stavbe«. Za racionalno upravljanje zgradbe bo skrbel centralno nadzorni sistem (CNS). V objekt bodo vgradili dvigalo, s čimer bodo zagotovili možnost dostopa do sob tudi gibalno oviranim osebam. Število ležišč v domu (15) ostane po prenovi nespremenjeno.

Po prenovah bodo v Študentskih domovih Univerze v Mariboru razpolagali z 2.751 ležišči.

Depandansa in telovadnica se nahajata na Tyrševi pri Mestnem parku. Objekt Depandansa s skupno kapaciteto 69 ležišč je bil zgrajen v letih 1973/74 ter obnovljen in nadzidan leta 1999. Objekt je energetsko neustrezen, tako fasada, streha in tudi stavbno pohištvo, dotrajane so kopalnice, vključno z instalacijami, dotrajani so tudi balkoni in notranja oprema. Objekt tudi nima urejenega dostopa za funkcionalno ovirane osebe, kar bodo vzpostavili s prenovo. Z namenom zviševanja kakovosti bivanja bodo povečali število kuhinj in kopalnic (manj bo skupnih kopalnic) ter povečali število enoposteljnih sob. Zaradi tega bo v prenovljenem domu 47 ležišč.

Za prenove skupno skoraj 13 milijonov evrov

Z vse tri objekte so že lani dopolnili vloge za uvrstitev projektov na seznam za izvedbo energetske prenove stavb izjemnega upravnega in družbenega pomena v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). Naslednji korak je objava javnih razpisov za izbiro izvajalca prenov in gradbeni nadzor nad izvedbo del. Za Dom 15 in za prenovo Depandanse s telovadnico je objava razpisov načrtovana v prvi polovici meseca julija. Dejansko pa se bosta prenovi začeli po podpisu pogodbe z izvajalcem, kar bo predvidoma v mesecu septembru 2024.

»Pri vseh obnovah Študentski domovi Univerze v Mariboru izboljšujemo energetsko učinkovitost objektov in s tem zmanjšujemo vplive na okolje, hkrati izkoristimo priložnost vgraditi sisteme za učinkovitejše in lažje upravljanje s stavbami (CNS), izboljšujemo varnost objektov, odpravljamo ovire za gibalno ovirane osebe in vsekakor izboljšujemo bivalne pogoje študentov,« so prepričani pri UM ŠD.

Za Dom 15 je predvidena vrednost investicije 6,3 milijona evrov, približno 6,5 milijona evrov je predvideno tudi za Depandanso s telovadnico. Prenove bodo delno financirane iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost (NOO), delno pa bo sredstva zagotovilo pristojno ministrstvo (MVZI) iz integralnih oz. koncesijskih virov.