Svet zavoda Srednje šole za oblikovanje Maribor razpisuje delovno mesto Ravnatelja/ravnateljice.

Pogoji v skladu z zakonom

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Predvideni začetek dela je 1. avgust letos, izbrani kandidat pa bo imenovan za mandatno dobo 5 let.

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pa je treba poslati v 8 dneh od objave razpisa na naslov: Svet zavoda, Srednja šola za oblikovanje Maribor, Park mladih 8, 2000 Maribor, z oznako »Prijava za razpis za ravnatelja«. Kandidati, ki morajo k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in europass, bodo prejeli pisno obvestilo v zakonitem roku..