Voda je za mesta tako vir kot tveganje. Oskrba s kakovostno vodo je ključnega pomena za dobro počutje prebivalcev, dostop do vode pa je pomemben tudi za številne gospodarske dejavnosti. Pitna voda je omejen vir in njeno razpoložljivost ogrožajo prekomerno izkoriščanje, onesnaževanje in spreminjajoče se podnebje. Presežek in pomanjkanje vode sta dve skrajni urbani grožnji, ki sta posledica podnebnih sprememb. “V projektu City Water Circles: Urban Cooperation Models smo za povečanje učinkovitosti uporabe vode in njene ponovne uporabe v urbanih območjih z integriranim pristopom krožnega gospodarstva iskali prilagoditvene rešitve, ki povečujejo odpornost mesta na decentralizirane sisteme vode in odpadne vode, sisteme za zbiranje deževnice in recikliranje in ponovno uporabo sive vode,” so sporočili iz Regionalne razvojne agencije (RRA) za Podravje – Maribor.

Evropski projekt City Water Circles je povezal je 11 partnerjev iz 6 evropskih držav, iz Slovenije sta sodelovala Mariborski vodovod in E-zavod: “V Mariboru smo s pilotnim projektom dokazali potencial uporabe prečiščene odpadne vode in deževnice za proizvodnjo gradbenih proizvodov na osnovi sekundarnih surovin, na ravni projekta pa dosegli pomembne cilje, ki so povezani predvsem z večjo učinkovitostjo rabe in distribucije vode ter njeno reciklažo in ponovno uporabo, torej tematiko, ki je zanimiva za vse deležnike, ki jih povezuje sistem oskrbe s pitno vodo v naši regiji.”

Projekt City Water Circles se uspešno zaključuje, njegovi odtisi v mestu in občinah, ki jih Mariborski vodovod oskrbuje z vodo, pa bodo trajni. O rezultatih, izkušnjah in dolgoročnih učinkih projekta na prehod v krožno gospodarstvo v lokalnem okolju bodo spregovorili na zaključni konferenci, ki bo v petek, 20. maja 2022, med 9.30 in 13.00 na Višji šoli za gostinstvo in turizem Maribor, na Cafovi ulici 7.

Po strokovnem delu sledi poslastica lokalne hrane

Strokovni del srečanja se bo nadaljeval z Uličnim festivalom lokalne hrane, na katerem se bodo na Cafovi ulici s tradicionalnimi štajerskimi jedmi, ki jih bodo pripravljali študenti Višje šole za gostinstvo in turizem Maribor, predstavili lokalni ponudniki. Sogovorniki na strokovnem delu konference bodo tudi na voljo za individualne izjave, ki bodo potekale med 10.45 in 11.15 v preddverju konferenčne dvorane na Višji šoli za gostinstvo in turizem Maribor.

Sogovorniki bodo: mag. Miran Jug, direktor Mariborskega vodovoda, Cvetka Slana, vodja Skupne službe varstva okolja v Skupni občini upravi Maribor, mag. Mateja Klaneček, Direktorat za vode in investicije, Ministrstvo za okolje in prostor, Uroš Rozman, direktor Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor, predstavniki podjetij E-zavod in Mariborskega vodovoda, ki so aktivno sodelovali v projektu City Water Circles.

Program zaključne konference projekta:

  • 9.00–9.30 Prihod udeležencev
  • 9.30 Sistemsko upravljanje z vodnimi viri in vodo v mestu, regiji in državi
  • 9.30 Predstavitev Mariborskega vodovoda
  • 9.45 Pomen Mariborskega vodovoda za krožni razvoj mesta Maribor
  • 10.00 Program ukrepov upravljanja voda v Republiki Sloveniji
  • 10.15 Upravljanje voda v Podravski regiji
  • 10.45–11.15 Odmor in mreženje
  • 11.15–12.45 Predstavitev projekta City Water Cirles, razprava
  • 13.00 Zaključek konference in obisk Uličnega festivala lokalne hrane