Nevarni odpadki, kot že ime pove, okolje obremenjujejo bolj, kot običajni komunalni odpadki. Zato jih moramo zbirati ločeno in predajati v zbirne centre. Odgovorno ravnanje z nevarnimi odpadki je izjemno pomembno, ko govorimo o zeleni prihodnosti in trajnostnem razvoju.

Poiščite zbiralnico v vaši bližini

V javnem komunalnem podjetju Snaga so tako tudi letos pričeli z akcijo zbiranja nevarnih odpadkov. Vse do 25. aprila bo tako nevarne odpadke mogoče brezplačno oddati v zbiralnici, ki potuje po mestnih četrteh in krajevnih skupnostih.

Kaj sodi med nevarne odpadke: 

 • barve in barvam sorodne snovi, premazi, laki,  lepila, črnila, … (sprejemamo do 25 litrov),
 • čistila – jedka čistila, odstranjevalci …,
 • zdravila – tablete, sirupi, mazila, preparati, kapsule … ( sprejemamo samo brez kartonske embalaže),
 • motorna olja – mazalna, hidravlična, zavorna … (sprejemamo samo do 10 litrov),
 • kemikalije – kisline, alkalije, fotografske kemikalije … (sprejemamo do 25 litrov),
 • topila – nitro razredčila, bencin…,
 • pesticidi – herbicidi, fungicidi, insekticidi, sredstva proti zajedavcem …,
 • kozmetika – laki, barve za lase, pršila, odstranjevalci laka …,
 • baterije – urne (gumbne), navadne, alkalne, Ni-Cd …,
 • akumulatorji – svinčevi akumulatorji iz avtomobilov …,
 • odpadna embalaža, onesnažena z nevarnimi snovmi – plastična, kovinska, lesena, steklena,
 • fluorescentne cevi, varčne žarnice, žarnice …,
 • pršila – prazne in polne tlačne posode …,
 • jedilna olja in maščobe,
 • drobna električna in elektronska oprema (telefoni, mobiteli, …).

Premična zbiralnica je namenjena le občanom občine, v kateri se nahaja. Pred oddajo nevarnih odpadkov je treba pokazati potrdilo o vključitvi v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki (položnica Snage iz preteklega meseca oz. položnica upravnika stavbe) in osebni dokument, s katerim se uporabnik identificira.

Urnik zbiranja nevarnih odpadkov

Oddajanje nevarnih odpadkov je dopustno samo v času obratovanja zbiralnice. Odlaganje odpadkov izven obratovalnega časa pred zbiralnico je prepovedano. Pri oddaji odpadkov je treba upoštevati označbe na oddajnih mestih in navodila zaposlenega. Zaposleni ni dolžan raztovarjati pripeljanih odpadkov, mora pa skrbeti za njihovo pravilno razvrščanje. V primeru, da odpadek ne sodi med nevarne odpadke oz. ni v skladu z navodili, zaposleni zavrne njihov sprejem. Nevarni odpadki se sprejemajo samo ločeni po skupinah in v izvirni, jasno označeni embalaži, na kateri so nevarne snovi ustrezno označene.