Potem ko so z Univerze v Mariboru sporočili, da z veliko zaskrbljenostjo in sočutjem spremljajo razmere v Ukrajini ter iščejo rešitve, ki bodo v podporo študentom, visokošolskim učiteljem, raziskovalcem in ostalemu osebju, ki jih je prizadelo vojno stanje, smo preverili, kakšno je zanimanje ukrajinskih študentov, ki so kot begunci prišli v Maribor, za študij na tukajšnji univerzi.

Koliko študentov iz Ukrajine je doslej izrazilo željo po študiju na Univerzi v Mariboru?

Na mail je bilo prejetih približno 150 elektronskih sporočil kandidatov, ki prihajajo iz Ukrajine in jih je zanimal študij na Univerzi v Mariboru.

Koliko jih je že uradno prijavljenih za dodiplomski ali kakšen drug študij?

Na Univerzi v Mariboru trenutno beležimo 22 prijav kandidatov iz Ukrajine, pri čemer prijavni rok za razseljene osebe z začasno zaščito iz Ukrajine traja do 1. 9. 2022.

Za katere programe oziroma smeri se odločajo?

Največ prijav smo prejeli za Ekonomsko-poslovno fakulteto, sledi ji Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter Fakulteta za turizem, Fakulteta za organizacijske vede, Fakulteta za logistiko, Medicinska fakulteta, Fakulteta za naravoslovje in matematiko ter Filozofska fakulteta.

Ste za študente iz Ukrajine uvedli dodatna razpisana mesta oziroma prijavne roke?

V okviru Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe ter Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2022/2023 smo na Univerzi v Mariboru ponudili dodatna mesta za vpis razseljenih oseb z začasno zaščito iz Ukrajine. Prijavni roki so odprti od 26. aprila do 1. septembra 2022. Kandidati morajo prijavo za vpis oddati elektronsko preko spletnega portala eVŠ. Ker postopek prijave zahteva tudi predložitev ustreznih dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev, bo ob zavedanju, da vsem kandidatom tega pogoja zaradi izrednih razmer ne bo mogoče izpolniti, skladno s prvim odstavkom 18. člena Uredbe o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito o vpisu oseb z začasno zaščito odločil visokošolski zavod.

Kandidatom so tako na razpolago določeni študijski programi na večini članic Univerze v Mariboru, v kolikor pa na posameznih študijskih programih ni razpisanih dodatnih mest, pa ima prosilec možnost vpisa na vpisna mesta, ki so razpisana za državljane RS in drugih držav članic EU za vpis v študijsko leto 2022/23.

So zanje na voljo brezplačni tečaji slovenščine oziroma kakšne druge oblike pomoči (tudi finančne)?

Univerza v Mariboru v skrbi za čim lažjo integracijo študentom iz Ukrajine omogoča takojšnjo nadaljevanje študija v obliki začasnega vpisa brez šolnine. Študenti lahko tako zaprosijo tudi za štipendijo, s statusom študenta pa pridobijo dostop do subvencioniranih študentskih obrokov, študentskega dela, javnega prevoza, … Študenti se lahko udeležijo tudi brezplačnih tečajev slovenskega jezika v organizaciji Univerze v Mariboru, v kolikor pa potrebujejo psihološko podporo, pa jim brezplačne pogovore nudi Društvo študentov psihologije Maribor. Aktivno jim tudi pomagamo pri iskanju in zagotavljanju namestitev.

Ste za ukrajinske študente vzpostavili  kakšno posebno točko (elektronski naslov, …), na katero se lahko obrnejo v primeru kakršnih koli vprašanj?

Na Univerzi v Mariboru smo vzpostavili centralno vstopno točko (v angleškem in slovenskem jeziku) za študente in tudi bodoče študente, ki prihajajo iz Ukrajine, ki je v pomoč tako tistim, ki že redno študirajo na UM, ki so na študijski izmenjavi ali pa se želijo vključiti v študijski proces. Za lažjo in hitrejšo komunikacijo smo vzpostavili enoten elektronski naslov [email protected], na katerega se lahko obrnejo po pomoč, podporo, dodatne informacije. Vsako prošnjo obravnavamo individualno glede na najprimernejšo rešitev.