Zavod PIP – Pravni in informacijski center Maribor, ki letos beleži 20 let delovanja, je danes vzpostavil točko za podporo ob zaznavi sovražnega govora, s čimer želi opozarjati na razraščanje sovražnega govora in spodbuditi ljudi, da se nanj ustrezno odzovejo. Točka bo delovala vsak delavnik med 10. in 14. uro.

Sovražni govor vir vseh družbenih konfliktov

Vodja projekta Vanja Čiček je na današnji novinarski konferenci poudarila, da ljudje pozabljajo, da je bil prav sovražni govor vir vseh večjih družbenih konfliktov, vojn, genocidov nad manjšinami in se je zato treba zoperstavljati vsaki, še tako na videz neškodljivi, sovražni komunikaciji.

“S projektom, ki smo ga naslovili Bodimo prijazni, želimo javnost spodbuditi k dvigu števila prijav sovražnega govora pristojnim institucijam in organom ter hkrati povečati senzibilnost do sovražnega govora. Želimo, da ga ljudje prepoznajo, nanj opozorijo, dajo zgled s prijazno komunikacijo, zlasti pa si prizadevamo, da ukrepajo, pri čemer jim nudimo strokovno podporo,” je pojasnila.

Na točki za podporo ob zaznavi sovražnega govora bodo lahko posamezniki in organizacije dobili nasvete in pomoč ob srečanju s sovražnim govorom. Točka bo delovala vsak delavnik med 10. in 14. uro in je na voljo preko elektronske pošte [email protected], preko QR kode z dostopom do spletnega obrazca in preko brezplačne telefonske številke 080 12 55.

Vzpostavitev točke spremlja pozitivna informacijska kampanja pod sloganom #bodimoprijazni, ki jo bodo izvajali v sodelovanju z več kot 20 javnimi institucijami, ki so ponudile svoje prostore za objavo promocijskih plakatov in letakov.

Začeli z zagotvaljanjem pravne pomoči za študente

Zavod PIP, ki ima sedež na Gosposvetski cesti 86, ima uradni začetek 3. novembra 2003, ko je začela delovati pravno-informacijska pisarna Maribor. Dejavnosti zagotavljanja pravne pomoči za študente so se sicer začele odvijati v okviru Študentske organizacije Univerze v Mariboru (ŠOUM) že nekaj let prej in ker se je dejavnost med študenti dobro prijela, je po besedah direktorja Bojana Golčarja dozorela odločitev o formalizaciji delovanja.

Zavod PIP je ustanovila ŠOUM, ki s sofinanciranjem še vedno pomaga zagotavljati tej nevladni organizaciji pogoje, da lahko kandidira za sredstva na javnih razpisih, je pojasnil direktor.

Nudenje pravne pomoči študentom so sčasoma razširili na brezplačno pravno pomoč za občane, kasneje tudi svetovanje na področju varstva potrošnikov, leta 2008 pa so postali Regionalno stičišče nevladnih organizacij (NVO) Podravja, ena od 12 podpornih organizacij za NVO v Sloveniji. “V program smo vključili že več kot 300 nevladnih organizacij, pomagali občinam pri oblikovanju politik za vzpostavljanje boljših pogojev za delovanje nevladnih organizacij in razvoj skupnosti, sodelovali pri razvoju in uvedbi participativnih proračunov v šestih podravskih občinah in izvedli še mnogo drugih aktivnosti,” je povedal Golčar.

Pravno pomoč letno zagotovijo več kot 700 občanom in občankam

Zavod PIP je dejaven tudi na področju krepitve mladih na različnih področjih aktivnega državljanstva in njihovih kompetenc. Kot informacijska točka Europe Direct Podravje informirajo prebivalce v Podravju o Evropski uniji, evropskih politikah in delovanju evropskih institucij. Leta 2018 so postali partner v konzorciju, ki upravlja Program Active Citizens Fund v Sloveniji.

“Z nudenjem brezplačnega pravnega svetovanja vsako leto zagotovimo pravno pomoč več kot 700 občanom in občankam Mestne občine Maribor in nekaterih drugih občin, ki sofinancirajo program,” je še povedal Golčar.

STA