Mariborski mestni svetniki so danes brez razprave potrdili predlagano podražitev parkirnin na občinskih parkiriščih. Nekaj več pripomb so imeli pri predlogu spremembe cene pristojbine za čiščenje odpadnih voda na centralni čistilni napravi, a so ga na koncu prav tako podprli. Župan je na začetku seje podrobno pojasnil finančni položaj občine.

Za parkiranje na javnih parkiriščih gre za zvišanje cene z 80 centov na evro za uro parkiranja v središču mesta, zunaj mestnega jedra pa podražitev s 50 na 60 centov. Na zaprtih parkiriščih se parkiranje draži z 1,2 na 1,5 evra na uro, na Slomškovem trgu iz 1,5 na 1,7 evra, medtem ko cene dovolilnic za stanovalce in abonente ostajajo nespremenjene. Parkiranje ob sobotah ostaja brezplačno.

3,8 evra več za gospodinjstvo

Pri pristojbini za čiščenje odpadnih voda na čistilni napravi gre za podražitev za povprečno gospodinjstvo v višini 3,8 evra neto na mesec. Andraž Mlaker iz občinskega urada za komunalo, promet in prostor je pojasnil, da je bila zadnja uskladitev cen v letu 2010, trenutni predlog pa predstavlja le začasno rešitev do poleti 2024, ko poteče koncesijska pogodba z družbo Aquasystems. Zatem bo cena na novo oblikovana, in sicer po enotni metodologiji, kar obstoječa pogodba ne zajema. Če predlagano zvišanje pristojbine ne bi bilo sprejeto, bi moral razliko namesto končnih uporabnikov prevzeti občinski proračun, je še povedal Mlaker.

Svetniška skupina Gibanja Svoboda je imela do tega predloga pomisleke in je želela podrobnejše podatke o poslovanju z Aquasystems, a se je po besedah njene predstavnice Davorke Pregl odločila danes to podražitev podpreti, še vedno pa pričakuje podrobnejšo seznanitev.

SDS je glasovala proti, saj po besedah njenega predstavnika Milana Mikla meni, da se lahko s spreminjanjem cene počaka do izteka koncesijske pogodbe. Kritičen je bil tudi Stojan Auer iz Liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti (LPR), ki je izpostavil visoke dobičke koncesionarja.

Skupno je proti tej podražitvi glasovalo enajst mestnih svetnikov, 19 jo je podprlo. Pri spremembi cene parkiranja jih je bilo 23 za in štiri proti.

“Likvidnostno stanje je stabilno”

Župan Saša Arsenovič je na začetku seje podrobno predstavil finančne izzive, s katerimi se sooča občina in so vodile do težav pri financiranju programov športa, kulture in sociale. Med drugim je izpostavil pozno sprejetje občinskega proračuna, čemur je sledil poznejši začetek postopkov za zadolževanje. Brez proračuna tudi niso smeli v prodajo premoženja, kar pomeni poznejše prilive. “Likvidnostno stanje na občini je stabilno. Poravnane so vse obveznosti, tako za maj kot tekoče v juniju,” je poudaril.

Dodal je, da je nujno tudi zalaganje sredstev za investicije, ki so sofinancirane s strani države in EU, podpis teh sofinacerskih pogodb pa je odvisen od sprejetja rebalansa proračuna države, na katerega je bil vložen veto. “Upamo, da bo rebalans jutri sprejet. Potem upamo, da bodo hitro stekli postopki, vendar na ta denar prej kot oktobra ni mogoče računati,” je pojasnil.

Višji stroški od načrtovanih so zaradi poznejšega uvajanja podražitev, ki so bile načrtovane v letošnjem proračunu občine. Po sprejetju proračuna so bili soočeni z nižjim sredstvom iz koncesije za vodno pravico, kjer od Dravskih elektrarn Maribor (DEM) dobijo namesto pričakovanih 1,8 milijona le 80.000 evrov, kar naj bi bila posledica vladne kapice na energente. Rastejo pa obresti za kredite, a je začete investicije po besedah Arsenoviča treba dokončati, sicer bo treba vračati državni in evropski denar.

 

STA