V torek, 1. oktobra 2019 je mariborske univerzitetne in visokošolske ustanove pričela obiskovati nova generacija študentov. Preverili smo, kakšno je zanimanje za študijske programe Univerze v Mariboru kot javnega ponudnika in dveh zasebnih fakultet, Alme Mater Europaea ter DOBE.

Na Almi Mater največ zanimanja za zdravstvene študijske programe

Mariborska Alma Mater Europaea (ECM) je v ponedeljek, 30. 9. sprejela že 11. generacijo študentov na vseh treh bolonjskih stopnjah študija. Kot pojasnjuje vodja oddelka za komuniciranje in marketing Katarina Pernat, beležijo največ zanimanja za zdravstvene študijske programe, in sicer za fizioterapijo in zdravstveno nego, saj je na teh področjih zaposlovanja največje pomanjkanje kadra.

Zanimivi študijski programi privabljajo študente z vseh vetrov

Letošnja generacija je zaradi na novo odprte lokacije v Ljubljani številčnejša kot pretekla leta. Največji skok beležijo na študijskih programih zdravstvena nega, arhivistika na vseh treh stopnja ter ples, koreografija. V bodoče pripravljajo na Alma Mater še magistrski program Ples, koreografija, ter magistrski in doktorski program Spletne znanosti, ter nov program Digitalna humanistika na 1. in 2. bolonjski stopnji. “Več študentov beležimo tudi, ker smo pričeli z izvajanjem novih študijskih programov Spletne in informacijske tehnologije na prvi stopnji študija, ter doktorskem študiju Arhivistike in Fizioterapije,” pojasnjujejo na Almi Mater v Mariboru.

Ponujajo pa tudi možnost obštudijskih aktivnosti. Največ zanimanja med študenti predstavlja vključevanje v številne prostovoljne ter družbeno odgovorne projekte, v športno društvo Team Alma Mater, v raziskovalno dejavnost, študentje izdajajo celo svoj časopis.

Privablja zlasti online študij

Za študente je vse bolj privlačen tudi študij na DOBI, saj na fakulteti že nekaj let beležijo povečanje povpraševanja za njihove programe, kot tudi povečanje vpisa. »Razlogov za to je več, gotovo je eden izmed poglavitnih sodobna online izvedba študijskih programov, mednarodno akreditiran on line študij izvajamo edini v Sloveniji in tako širimo dostopnost in fleksibilnost izobraževanja.« Njihova posebnost je tudi poudarek na praktičnem znanju, slednjemu je namenjenih kar 70 odstotkov poteka študija.

Vpisuje se vse več zaposlenih

Na DOBA Fakulteti so v letošnjem letu razpisali 4 dodiplomske (prva bolonjska stopnja), 4 magistrske (druga bolonjska stopnja) in en doktorski (tretja bolonjska stopnja) študijski program. Vsi programi so javnoveljavni in akreditirani.

»V letošnjem letu beležimo 15 % rast prvič vpisanih študentov, tako da bo v študijskem letu 2019/2020 študiralo na DOBA Fakulteti več kot tisoč študentov. Vse programe izvajamo v celoti online, po mednarodno akreditiranem Dobinem modelu online študija.«

Za študij na DOBA Fakulteti se odločajo v največji meri odrasli, zaposleni, ki želijo v karieri napredovati. Preseneča informacija, da je 65 odstotkov študentov v starostni skupini od 25 do 45 let, 75 odstotkov študentov pa je zaposlenih. Za podiplomske študije se odločajo zlasti tisti, ki so karierno zavzemajo vodstvene položaje.

V največji meri si želijo postati menedžerji

Največji vpis že vsa leta in tudi letos beležijo v dodiplomskem programu Menedžment v sodobnem poslovanju, po zaključku katerega si diplomanti pridobijo strokovni naslov diplomirani ekonomist/diplomirana ekonomistka.

Največji vpis v magistrskih programih pa je v študiju Mednarodnega poslovanja. Na novo ponujajo tudi doktorski program Inovacije in trajnostno poslovanje v digitalni družbi, ki je tudi edini doktorski online študij v Sloveniji.

Inovativna virtualna mobilnost

Tudi na DOBI ponujajo obštudijske dejavnosti. Študentom omogočajo Erasmus+ mobilnost; za tiste, ki pa si želijo mednarodne izkušnje, a fizično ne morejo migrirati, pa so razvili različne programe virtualne mobilnosti, ki jih izvajajo v sodelovanju s študenti tujih fakultet. Naša stalnica je tudi mednarodno virtualna poletna šola, v katero se vključujejo študenti iz več kot 37 držav. DOBA Fakulteta v izvajanje predmetov redno vključuje tuje in domače gostujoče predavatelje.

Podatkov za vpis v Univerzo v Mariboru še ni

Dokončnih podatkov o vpisu vseh študentov na Univerzi v Mariboru še ni, saj se bodo vpisi vršili vse do 30. 10. 2019. Šele takrat bodo znani uradni podatki o vpisu. Trenutno pa je na Univerzo v Mariboru vpisanih okoli 13 000 študentov. Za študijsko leto 2019/2020 je Univerza v Mariboru razpisala skupno 4551 vpisnih mest, od tega na rednem 3736 in na izrednem 815 vpisnih mest.

Za študijsko leto 2019/2020 je Univerza v Mariboru razpisala nov študijski program na Fakulteti za organizacijske vede, in sicer Krizni management VS (izredni način študija).

V prihodnosti tudi Dentalna medicina in Farmacija

Novosti na UM so preimenovanja nekateih programov: Kemijska tehnologija na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo se bo preimenovala v Kemijsko inženirstvo UN. Nekdanje Medjezikovne študij na Filozofski fakulteti bodo prejele nekoliko enostavnejše ime, in sicer Prevajalske študije (angleščina ali nemščina).

Kot smo že pisali, pa na UM za prihodnost načrtujejo tudi dve novi študijski smeri Dentalne medicine in Farmacije, kar je za Maribor precejšnja novost. Programa sicer še nista pridobila akreditacij