Postopek sprejemanja predloga novega občinskega prostorskega načrta (OPN) Mestne občine Maribor je zaradi številnih pomanjkljivosti treba vrniti na začetek, menijo v Stranki mladih – Zeleni Evrope, ki se opira na ocene nekaterih strokovnjakov. Tudi v mariborski SD pozivajo župana, da prisluhne pomislekom javnosti, in ne izključujejo referenduma.

Če ne vključiš javnosti, se sama vključi

Mestni svetnik Stranke mladih – Zeleni Evrope Igor Jurišič je na današnji novinarski konferenci povedal, da so na občini zavrnili skoraj tri četrtine pripomb iz javne razgrnitve predloga OPN, vključno s pripombami strokovne javnosti, kot je Društvo arhitektov Maribor. “Tak OPN ni primeren za sprejem, ne le zaradi neupoštevanja strokovnih pripomb in pripomb s strani občank in občanov, ampak tudi s pravnega vidika,” je poudaril.

Predlog OPN je mestni svet v prvi obravnavi sicer že večinsko sprejel, zdaj pa čaka na drugo obravnavo. “Gradivo ni skladno s statutom mestne občine in veljavno zakonodajo,” je dejal Jurišič. Naštel je več domnevnih pravnih napak, med drugim sklicevanje na zakon, ki ni več v veljavi.

Zato je pozval k pripravi novega predloga prostorskega načrta in vnovičnem začetku postopka njegovega sprejemanja. “Naj bo OPN prva naloga naslednje sestave mestnega sveta. Da tako pomemben dokument sprejemajo ljudje v odhodu, je tudi s političnega vidika sporno in neprimerno,” je dodal.

Predsednik Društva arhitektov Maribor Andrej Šmid je spomnil, da je Maribor sprejel prejšnji OPN s široko udeležbo javnosti, zaradi česar si je tudi zaslužil evropsko priznanje. Tokrat je po njegovih ocenah povsem drugače, zato ne presenečajo številni pomisleki.

Če ne vključuješ javnosti, se javnost sama vključi.

Arhitekt Niko Stare ocenjuje, da je dokument pisan na kožo investitorjev oziroma kapitala, “ne glede na škodo za naravo in prebivalce”. “Mesto je last vseh, ne samo lastnikov posameznih parcel. Tako bi bilo treba zasnovati temeljni prostorski načrt,” je dodal sodni izvedenec s področja gradbeništva Andrej Kocuvan.

Po mnenju upokojenega profesorja Vladimirja Drozga je OPN “neroden”. “Veliko je določil, ki jih ne bo mogoče izvajati. V njem je toliko napak, ki si jih mesto Maribor ne sme dovoliti in mestu nikakor ne bodo v čast,” je dejal.

Kritični so tudi v mariborski SD. Predsednik Damjan Cvetko je v odprtem pismu županu Saši Arsenoviču sporočil, da je “potrebno prenehati z delitvami”. “Zaradi neustrezne komunikacije oziroma njenega popolnega pomanjkanja ter splošno sprejetega vtisa, da postavljate kapitalski interes pred javnim interesom, je posledično resno ogroženo sprejetje OPN. Navedeno vpliva na zagotavljanje kakovostnih pogojev za življenje in delo v naši mestni občini,” je zapisal.

Komunikacija vodstva občine z javnostjo, ki ima pomisleke glede določenih točk OPN, po navedbah Cvetka “ni gradnja mostov med ljudmi in strankami, ki ste jo obljubljali ob nastopu mandata, ampak politika, ki mostove ruši“. Zato SD Maribor poziva župana, da prisluhne pomislekom. “Mestna občina Maribor OPN nujno potrebuje. Če bo v drugem branju predlog OPN, ki upošteva voljo ljudi in postavlja javni interes pred zasebni, lahko pričakujete podporo SD. V nasprotnem primeru se bomo z vso odločenostjo pridružili meščankam in meščanom, ki si prizadevajo, da o OPN odločimo na referendumu,” je zapisal predsednik občinskega odbora stranke.

STA