Konec prihodnjega meseca bi naj na dvorišču pediatrične klinike UKC Maribor stal nov montažni objekt, v katerem bodo delovale ambulante otroške in mladostniške psihiatrije. Na tem oddelku si za ustrezne prostore prizadevajo vse od leta 2006, ko so jih namestili v prostore nekdanje otroške kirurgije. Ena ambulantna soba bo merila 4,5 kvadratnega metra, preostale tri pa okoli 8,5 kvadratnega metra.

Potrebe po dodatnih prostorih tudi zaradi epidemije COVID-19

Kontejnerji za bodočo dodatno enoto pedopsihiatrije so naročeni, konec oktobra pa bi naj objekt že pričel z delovanjem. Takšne informacije ima predstojnica otroške in mladostniške psihiatrije na pediatrični kliniki UKC Maribor prof. dr. Hojka Gregorič Kumperščak. Gre za malo zmago, saj si za ustrezne prostore prizadevajo vse od leta 2006, ko so jih namestili v nekdanjo otroško kirurgijo. Prostori, ki so bili namenjeni kirurškemu zdravljenju, so neprimerni za psihiatrijo. Ena ambulantna soba meri 4,5 kvadratnega metra, preostale tri okoli 8,5 kvadratnega metra. “Standard je 16 kvadratov. Poleg tega naši pacienti potrebujejo več skupnih prostorov. Ležalne dobe so daljše in ni namenjeno, da tukaj le ležijo, temveč da bivajo. Po kirurških posegih je logika obratna – da počivajo v postelji in gredo čim prej domov,” pojasni predstojnica.

Po drugi strani se je v času covida še okrepil pritisk na pedopsihiatrijo. Močno so se namreč povečali motnje hranjenja in poskusi samomorov pa tudi depresije in anksioznosti. Oddelek bi tako potreboval celovito rešitev še za hospitalni del. Začasna rešitev prostorske stiske bo v ambulantah otroške in mladostniške psihiatrije UKC Maribor, ki bo v novem objektu obsegala predvsem ambulantno zdravljenje. Na oddelku bi si želeli v bodoče nujno želeli odpraviti celotno težavo tega vse bolj polnega oddelka.

Duševne motnje pri otrocih so v porastu že kar nekaj časa

Porast duševnih motenj pri otrocih in mladostnikih je bil zelo velik že pred samo epidemijo COVID-19. V zadnjih 20 letih bi se naj njihova pojavnost povečala za okoli 65 odstotkov. V času epidemije pa še za dodatnih 10 do 15 odstotkov, ocenjuje prof. dr. Hojka Kumperščak. “Otroci in mladostniki so bili v času covida največja kolateralna žrtev,” še pojasnjuje .

V času epidemije so se močno povečali predvsem bolnišnični in ambulantni obiski zaradi motenj hranjenja in poskusov samomorov pa tudi depresije in anksioznosti. Zaradi velikega navala pa so bolnike celo morali domov pošiljati predčasno. Pozimi 2020 in spomladi 2021 so bili najbolj preplavljeni s pacienti. “Takrat se je zmanjšala povprečna ležalna doba z 21 na pet dni. Kar pomeni, da smo sprejeli najnujnejše in jih čim prej poslali domov. To je bilo res kritično. Od letošnje pomladi je povprečna ležalna doba znova 18 dni,” pove pedopsihiatrinja dr. Kumperščak.

Srečujejo se tudi s kadrovskim primanjkljajem

Zaradi opisanih razlogov so se odločili pričeti s snovanjem ideje o montažnem objektu, ki bi lahko razbremenil pritisk na pedopsihiatrijo. Po prvotnih načrtih bi lahko stal že v šestih tednih. Nato se je vleklo skoraj dve leti. Vmes so morali pridobiti gradbeno dovoljenje, zamenjalo se je vodstvo bolnišnice. Montažni objekt, ki naj bi ga začeli kmalu postavljati na dvorišču pediatrije, bo obsegal prostore za štiri psihiatrične in še štiri psihološke ambulante. To bo torej samo za ambulantni del zdravljenja.

Predstojnica verjame, da se bodo s tem močno izboljšali pogoji dela. Ker nimajo kadra, pa ni pričakovati, da bi lahko obravnavali tudi več bolnikov. Že zdaj je obremenjenost pedopsihiatrov okoli 160-odstotna. Navaja, da bi potrebovali vsaj sedem specialistov otroške in mladostniške psihiatrije, na oddelku jih imajo trenutno štiri, ki sicer trenutno opravljajo delo v ambulanti kot tudi v hospitalu. Kadrovski primanjkljaj je tudi na področju kliničnih psihologov, ki jih ni dovolj, da bi lahko pokrivali ambulantni in hospitalni del. Imajo namreč zgolj dva klinična psihologa. Vsaj trije “njihovi” psihologi so še na specializaciji, po njihovem zaključku bi naj to število menda zadostovalo, ocenjuje predstojnica. In doda, da so z novo sistematizacijo pridobili tudi dovolj mest za zaposlitev medicinskih sester.

Rešitev za tiste, ki bodo potrebovali bolnišnično obravnavo, še iščejo

Čeprav bo s kontejnersko bolnišnico prišlo do izboljšanja stanja za tiste, ki bodo sprejeti v ambulantno obravnavo, se za tiste, ki potrebujejo sprejem v bolnišnico, ne bo spremenilo praktično nič. Na oddelku upajo, da bo imelo vodstvo UKC posluh tudi za celovito rešitev hospitalnega dela pedopsihiatrije. Kakšne načrte imajo, nam v vodstvu niso odgovorili. Že leta je znana ideja o novi stavbi pedopsihiatrije, izdelani so tudi idejni načrti, ki bi zajemali (razširjen) hospitalni in ambulantni del, dodali pa bi še tako imenovani dnevni hospital, kar je sicer trend v sodobni pedopsihiatriji, za katerega pa trenutno sploh nimajo prostorov in ga zato ne izvajajo. Za izvajanje dnevnega hospitala bi potrebovali skupne prostore, ki jih pa zaenkrat ni, na voljo je namreč zgolj jedilnica.

Nova stavba bi naj bila postavljena ne zemljišču, kjer se trenutno nahaja skladišče Rdečega križa. Samo zemljišče bi naj sicer bilo v lasti Ministrstva za obrambo, ki pa je menda že sporočilo, da ga bo odstopilo za potrebe zdravstva, podpisano bi naj bilo tudi pismo o nameri, projekt pa sicer trenutno stoji, saj je v domeni Vlade Republike Slovenije, da določiti novega upravljavca.