V zadnjih tednih ste lahko opazili, da se v kopališču Pristan dogajajo gradbena dela, kar lahko med drugim pomeni tudi to, da se nekaj prenavlja. Med občani je bilo veliko ugibanj, da bo morda prišlo v kratkem do izgradnje popolnoma novih savn na stari lokaciji. Za dodatna pojasnila smo se odločili povprašati Javni holding Maribor, d.o.o., ki jih razkrivamo v nadaljevanju.

Investitor izgradnje savn bi naj bil dosedanji najemnik fitnes prostorov

Sporočili so nam, da bi naj podjetje, ki ima trenutno v najemu fitnes prostore, sedaj postal še investitor novih savn , v najem bi naj prevzelo tudi gostinski lokal. “Savne v Kopališču Pristan so bile v okviru letos izvedenega javnega razpisa oddane v najem; na razpisu je bilo izbrano podjetje Unifitnes, ki je v objektu Pristana že prej imelo v najemu fitnes, sedaj pa je prevzelo še savne in gostinski lokal. Izbrani najemnik je obenem tudi investitor obnove savn,” pojasnjuje iz Javnega holdinga Maribor.

Izgradnja savn naj ne bi bila del prvotnega načrta

Trenutna izgradnja savn naj ne bi bila planirana v okviru obnove kopališča Pristan zato se je o tem najverjetneje odločalo naknadno. “Obnova savn, ki je sedaj v teku, ni bila sestavni del februarja letos dokončanega projekta prenove Pristana (srednjega bazena),” povedo iz Javnega holdinga Maribor. Povedo nam še, da bodo dela predvidoma končana konec oktobra. “Savne bodo na voljo vsem obiskovalcem kopališča Pristan v skladu s splošnimi priporočili in navodili, ki bo takrat v veljavi,” še povedo.