Družba Slovenski državni gozdovi, (SiDG) obvešča, da bo na območju Betnavskega gozda v Mariboru v torek 31. 03. 2020 pričela s sečnjo in spravilom suhega, polomljenega in podrtega drevja. Dela bodo predvidoma zaključena do 4.4.2020, v primeru neugodnih vremenskih razmer pa do 11.4.2020. Izvajanje del bo potekalo med 7.00 uro in 15.00 uro.

V odločbi in na terenu je za posek označenih 161 poškodovanih ali kako drugače prizadetih dreves, ki ogrožajo obiskovalce gozda.

Vse obiskovalce Betnavskega gozda prosijo za razumevanje in jih pozivajo, da v času sečnje, spravila in odvoza strogo upoštevajo varnostna navodila delavcev družbe SiIDG in pogodbenega izvajalca del.

Delovišče bo zaradi varnosti na terenu označeno z opozorilnimi znaki. Vsako približevanje oziroma vstopanje v varovano območje delovišča je strogo prepovedano.

Lani v Betnavskem gozdu na novo zasadili medovita drevesa

V okviru spodbujanja socialnih funkcij gozdov je SiDG leta 2018 v Betnavskem gozdu postavil nekaj novih parkovnih klopi. V lanskem letu pa smo omogočili sadnjo medovitih dreves v okviru kampanje »Sem sprememba«, pri kateri so sodelovali tudi krajani in dijaki Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor.