Z Univerze v Mariboru sporočajo, da zaradi problematike s koronavirusom tako zaposlene kot študente tekoče seznanjajo z vsemi ukrepi, ki jih nalaga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Na Univerzi v Mariboru so takoj izdali Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa, ki je usklajen z vsemi smernicami Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Tako tekoče dopolnjujejo izdana navodila za ravnanje v času pojavljanja koronavirusa, ki ga pripravlja delovna skupina imenovana za to področje. Zaradi preprečevanja širjenja bolezni, je na Univerzi v Mariboru prepovedano zbiranje več kot 100 ljudi v zaprtih prostorih, tako odpovedujemo vsa zbiranja, ki niso vezana na tekočo izvedbo pedagoškega procesa (kot so seminarji, kongresi, športni dogodki, javna zbiranja). Prav tako se je zaposlenim odsvetovalo vsa službena in zasebna potovanja v tujino, še posebej na ogrožena območja. Dekanom članic, direktorici UM ŠD in ravnateljici UKM je bilo naloženo, da odpovedo vse že izdane potne naloge za službene poti izven RS, ki niso nujno potrebne, sploh pa v kolikor gre za potovanja na ogrožena območja.

V pripravah že izvedba pedagoškega procesa na daljavo

Na Univerzi v Mariboru pripravljamo tudi navodila in vse potrebno za izvedbo pedagoškega procesa na daljavo, v kolikor bi bil in če bo takšen ukrep potreben in ga bo določilo pristojno ministrstvo. V kolikor bi prišlo do odpovedi pedagoškega procesa ali do neizvedbe dela pedagoških aktivnosti, bo te potrebno v celoti nadomestiti. Za takšen ukrep se na UM ne bomo odločili, dokler ni na nacionalni ravni razglašenih izrednih razmer.

Osnovne smernice proti širjenju okužbe

Še posebej zaposlene in študente za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom prosijo, da zelo skrbno izvajajo vsakodnevne preventivne ukrepe:

  • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
  • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke, ki je na razpolago na članicam UM.
  • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.
  • Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni; razdalja naj bo vsaj 1,5 metra.
  • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
  • V primeru, da zbolimo, sledimo navodilom osebnega zdravnika, ki ga takoj kontaktiramo.
  • Upoštevamo pravila higiene kašlja.

Četudi so bili na kriznih območjih, samoizolacija brez simptomov ni potrebna

Prav tako so zaposleni prejeli navodila, kaj storiti, če so bili na območju, kjer je prisoten koronavirus, in sicer v kolikor ni znakov bolezni, posebni ukrepi (samoizolacija) niso potrebni. Priporočeno je, da v tem primeru pokličejo osebnega zdravnika in se ravnajo po njegovih navodilih ter se še posebno pozorno držijo vseh preventivnih ukrepov in natančno spremljajo morebitne spremembe svojega zdravstvenega stanja.

Če zbolijo z znaki akutne okužbe dihal (vročina nad 38°C, kašelj, težko dihanje) in so se vrnil iz območij, kjer se pojavlja koronavirus ali so bili v stiku z bolnikom, se naj takoj po telefonu posvetujejo z zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik zaposlenega v rednem delovnem času; dežurna zdravstvena služba izven delovnega časa), kjer bodo prejel navodila o nadaljnjih ustreznih ukrepih.