Na Univerzi v Mariboru sledijo navodilom in zaposlene ter študente ažurno seznanjajo z vsemi ukrepi, ki jih nalaga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. S tem namenom je rektor Univerze v Mariboru izdal dopolnjena navodila za ravnanje v času pojavljanja koronavirusa, ki jih pripravlja delovna skupina imenovana za to področje in se bodo posodabljala glede na aktualne razmere.

Odpoved predavanj, seminarjev in vaj

Glede na izdano odredbo Ministrstva za zdravje, s katero so prepovedana zbiranja ljudi na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, kjer se zbira več kot 100 ljudi, so članice Univerze v Mariboru prejela navodila, da odpovedo vsa predavanja/seminarje/vaje, ki se jih udeleži več kot 100 ljudi, ter jih ustrezno nadomestiti bodisi z ločenim izvajanjem v manjših skupinah, z drugimi oblikami pouka na daljavo ali z njihovo izvedbo po prenehanju nevarnosti širjenja koronavirusa, kot tudi vse javne prireditve v javnih prostorih zaprtega tipa (vsa večja zborovanja, študentske prireditve, kongrese, seminarje…).

Prav tako so članice prejele priporočilo, da se odpovedo tudi druge oblike zbiranj, ki niso vezana na tekočo izvedbo pedagoškega procesa. V kolikor bo pristojno ministrstvo določilo, da je potreben ukrep, ki narekuje izvedbo pedagoškega procesa na daljavo, bo univerza temu sledila in izdala za to potrebna navodila.

Fakultete se lahko po posvetu z rektorjem odločijo za ukrepe, ki vplivajo na organizacijo dela, med drugim tudi za odpoved pedagoškega procesa v fizični obliki do preklica, če tako narekujejo okoliščine, v katerih ta fakulteta deluje.

Zaposlenim in študentom se odsvetujejo tudi vsa potovanja na območja, ki jih je prizadel koronavirus. Članice univerze, ki izvajajo pedagoški proces v zdravstvenih in socialnih institucijah, so dolžne upoštevati njihova specifična navodila in sprejeti vse ukrepe za zaščito svojih zaposlenih delavcev in študentov. Zaposleni in študenti so tudi prejeli navodila, kako preprečiti okužbo s koronavirusom z izvajanjem vsakodnevnih preventivnih ukrepov, kot tudi, kako ukrepati, če so bili na območju, kjer je prisoten koronavirus.