Na pobudo treh mariborskih fakultet je nastala skupna izobraževalna podporna točka razlagamo.si, kjer lahko učenci in dijaki, pa tudi učitelji, dobijo pomoč pri izobraževanju na daljavo. Na njej so zbrani razlage in gradiva za vse predmete v osnovnih in srednjih šolah, hkrati pa je mogoča tudi neposredna komunikacija.

Potreba bo razlaganju snovi 

Podporna točka je projekt sodelavcev pedagoške fakultete, fakultete za naravoslovje in matematiko ter filozofske fakultete Univerze v Mariboru, ki so jo vzpostavili ob razglasitvi epidemije covida-19, zaradi katere trenutno poteka izobraževanje v Sloveniji v celoti na daljavo.

“Naš prodekan Blaž Zmazek je predlagal, da bi se aktivno vključili v učenje na daljavo na način, da zagotovimo tisti največji manjko takšnega izobraževanja. To je potreba po razlaganju snovi,” je za STA povedal dekan fakultete za naravoslovje in matematiko Mitja Slavinec. “Gradiva in druge vsebine so šole sproti zagotavljale, veliko tega je tudi dostopnega na spletu, manjka pa razlaga,” je dodal.

Učenec lahko zastavi vprašanje in prejme razlago

Temeljna elementa portala razlagamo.si sta Pogovor in Razlage. V Pogovoru lahko učenec, ki se med delom za šolo od doma znajde v kakršnikoli težavi, zastavi vprašanje, na katero bo odgovoril prostovoljec, študent ali učitelj.

V zbirki Razlage pa lahko posameznik najde različna gradiva, od videoposnetkov predavanj do spletnih gradiv in konkretnih nalog, ki so v skladu z učnim načrtom. Vsa gradiva so za vse uporabnike prosto dostopna.

Obisk stalno raste

Z odzivom so zelo zadovoljni. V prvi vrsti so po besedah Slavinca veseli pripravljenosti velikega števila študentov na sodelovanje pri podajanju odgovorov, kot tudi učiteljev, da delijo svoja gradiva. “Če vsak učitelj pripravi samo eno vsebino, bo hitro pokrito vse, kar bodo učenci in dijaki rabili. Nismo vpeljevali kakšnih administratorskih pravil, saj ni nič narobe, če bo kakšna snov predstavljena dvakrat. Enemu učencu bo namreč ljubša oziroma bolje razumljiva ena razlaga, drugemu pa druga,” je dejal Slavinec.

Čeprav so v polni meri dejavni šele slaba dva tedna, stalno raste tudi obisk s strani “slušateljev”, torej učencev in dijakov. Najverjetneje pa so med njimi tudi učitelji, saj lahko tu dobijo kakšno idejo za svoje delo.

Prednost je časovna neomejenost

Slavinec meni, da je ena glavnih prednosti takšnega podajanja snovi časovna neomejenost. “Posameznik si lahko določeno razlago ogleda, kadarkoli želi. Ne smemo pozabiti, da so okolja, kjer je več kot en šolajoči v družini, računalnik pa le eden. S pomočjo naše točke pa se lahko delo za šolo razporedi čez ves dan,” je opozoril.

“Zelo pomemben cilj, ki smo ga s tem portalom zasledovali, je tudi ta, da skušamo prispevati k socialni enakopravnosti. V nekaterih družinah namreč starši lažje pomagajo otrokom kot v nekaterih drugih. S to točko pa imajo vsi enak dostop do razlage,” je še dodal dekan.

STA