Po 11. členu Zakona o zaščiti živali morajo lastniki na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu. Določba se sicer ne uporablja za pse na javnih mestih, ki so s predpisom lokalne skupnosti ali s privolitvijo lastnika javnega mesta namenjena sprehajanju in druženju psov ter so ustrezno označena in ograjena tako, da je psom onemogočen pobeg.

A kot opozori občanka Maribora, se nekateri tega ne držijo. Na območju Nove vasi, naj bi moški vsak dan sprehajal svoje tri pse brez povodca in to na območju, kjer je otroško igrišče in zato veliko otrok (nova igrala na trgu Dušana Kvedra, pri trgovini Tuš). ”Ko sem ga opozorila, da da pse na povodce, mi je začel groziti, kljub temu, da sem imela ob sebi dva otroka. Prosim, da se nekaj ukrene glede tega, preden bo prepozno. Vsi vemo, da lahko še tako dobro vzgojen pes brez razloga napade in napad pitbulla zna bit za otroka hitro usoden,” opozori.

Prijav vse več

Kot nam pojasnjuje Medobčinsko redarstvo Maribor, v zadnjem času zaznavajo porast prijav iz stanovanjskih naseljih, da posamezniki »nevarnih psov« nimajo na povodcih in pri tem izpostavijo, da se na takšne prijave vedno odzovejo, vendar sami teh kršitev ne zaznajo oziroma dostikrat ne obravnavajo, saj kršitelja do prihoda redarja ni več na lokaciji. ”Seveda praviloma nihče ne pusti psa iz povodca, če so v bližini osebe v uniformi (redarstvo ali policija), zato redko pride do začetka postopka, predvsem na lokacijah v stanovanjskih naseljih, kjer se kršitelji umaknejo v stavbe in vsaj redarji jim ne morejo slediti.”

Po 42. členu tega Zakona o zaščiti živali lahko policija ali redar lastnika oziroma skrbnika živali oglobi, če na javnem mestu ne zagotovi fizičnega varstva, tako da je pes na povodcu. Globa za prekršek znaša 200 evrov.

Več uspeha imajo v parkih ali zaprtih območjih (igrišča, pokopališča) kjer pa v večini primerov kršitelji odpravijo kršitev in psa pripnejo na povodec, ali pa upoštevajo opozorilo pooblaščene osebe in se s psom umaknejo iz območja kjer je tudi vodenje na povodcu prepovedano. ”V večini primerov gre za pse brez povodca, ki praviloma ne predstavljajo nevarnosti, zato bi bilo množično sankcioniranje nesorazmeren ukrep glede na ogrožanje,” nam še pojasnijo.

Kazni tudi za ščuvanje psov

Po Zakonu o varstvu javnega reda in miru pa lahko policija in redarstvo oglobi skrbnika psa, če s ščuvanjem živali povzroči občutek strahu ali ogroženosti. Seveda velja enako, da nekdo verjetno ne bo ščuval psa, če so v bližini osebe v uniformi (redarstvo ali policija). Globa za tak prekršek znaša 208.65 evrov.

Oškodovanci lahko v ekstremnih primerih poskusijo tudi s prijavo na policijo, ki lahko nadzor izvede tudi brez uniforme.

Če lastniki oziroma skrbniki psov grozijo in bi to lahko označili kot nasilno ali drzno vedenje, da je pri posamezniku povzročilo občutek ogroženosti ali strahu za sebe ali bližnje, pa je možna tudi neposredna prijava oškodovanca. Ta lahko posreduje vse podatke, morebiti ime in priimek ter naslov skrbnika psov, ostala dokazila, izjave prič, fotografije o takšnem dejanju

Pristojni organ lahko nato prične s postopkom o prekršku na podlagi prijave in priloženih dokazil, pojasnjujejo na Medobčinskem redarstvu in dodajo, da že sedaj in bo tudi v prihodnje na vseh lokacijah v 18 občinah soustanoviteljicah izvajalo nadzor tudi v zvezi s temi prekrški za katera imajo pooblastilo.