Občinski objekt na Valvasorjevi ulici, v katerem je obratoval zasebni waldorfski vrtec Studenček, je junija 2019 uničil požar, zato so morali dejavnost preseliti v bližnjo waldorfsko šolo. Letos je občina pristopila k izgradnji novega objekta na isti lokaciji in ta je trenutno v zaključni fazi. Po napovedih bo zaključena novembra, kar pomeni, da bodo malčki na začetku novega šolskega leta še vedno morali na nadomestno lokacijo.

Vrtec bo obnovljen v istih gabaritih kot pogorel, strošek investicije na občini ocenjujejo na okoli 840.000 evrov.

Waldorfski vrtec Studenček pred požarom

Novogradnja vrtca Brezje bo otroke sprejela že kmalu

Maja letos je ogenj zajel tudi staro stavbo javnega vrtca Brezje, poleg katere so gradili novo enoto. Stara stavba je bila v požaru popolnoma uničena in tako ni več uporabna, k sreči pa je požar prizanesel novogradnji. Tako bo ta septembra še vedno lahko sprejela otroke, kot je bilo že načrtovano. Vrtec Pobrežje se tako v enoti Brezje povečuje za dva oddelka, med drugim pa pridobiva tudi novo kuhinjo. Investicija je ocenjena na nekaj več kot milijon evrov.

Stari, pogoreli del vrtca nameravajo obnoviti. “S strani zavarovalnice še nismo prejeli odgovora o višini zavarovalnine, ki bo izplačana, in posledično še ne vemo datuma nakazila. Se pa odgovor pričakuje v kratkem. Nato bo Mestna občina Maribor lahko pristopila k izvedbi javnega naročila za rekonstrukcijo,” so za STA povedali na mariborski občini. Predvidevajo, da bodo dela lahko začeli sredi jeseni.

Obnove in prenove tudi v drugih mariborskih vrtcih

Med poletnimi počitnicami so obnovili sanitarije v Vrtcu Studenci, enota Poljane, ter obnovili fasado Vrtca Jožice Flander, enota Vančka Šarha. V Vrtcu Otona Župančiča, enota Oblakova, so menjali stavbno pohištvo.

Tik pred izvedbo so po navedbah občinskih služb obnove streh in popravila strelovodov več vrtčevskih enot. V postopku javnega naročanja sta tudi obnova kuhinje v Vrtcu Pobrežje, enota Kekec, in izgradnja terase v Vrtcu Borisa Pečeta, enota Košaki.

Dela tečejo tudi v osnovnih šolah

Na področju osnovnih šol poteka dograditev telovadnice in ureditev zunanjih površin Osnovne šole (OŠ) Franceta Prešerna. Za OŠ Draga Kobala je v teku postopek izbora izvajalca za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za obnovo.

Še vedno pa ni znano, kdaj bo stekla obnova močno dotrajane OŠ Tabor I. “Prenova se bo pričela po z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije usklajeni nadgradnji projektov glede detajlov varovanja stavbne substance. Sanacija se bo pričela s fasadnim ovojem s stavbnim pohištvom po posameznih prostorskih segmentih, nato sledi v naslednjem letu še sanacija kotlovnice in notranje razsvetljave,” pravijo na občini.

V OŠ Franca Rozmana – Staneta je v načrtu zamenjava talnih oblog na hodnikih, v OŠ Malečnik obnova elektro instalacij, v OŠ Toneta Čufarja zamenjava fasadnega stavbnega pohištva ter v OŠ borcev za severno mejo obnova vodovodnih instalacij. V OŠ Slave Klavore je potrebno urediti odpiranje oken za odvod dima in toplote, v OŠ Franceta Prešerna popravilo fasade in v OŠ Janka Padežnika zunanja sanacija vlage obodnih zidov. Za OŠ Leona Štuklja pripravljajo investicijsko in projektno dokumentacijo za obnovo prostorov prehrane.