Svet Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor je zaenkrat zadovoljen s poslovanjem zavoda. Ta v prvi polovici letošnjega leta izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini nekaj več kot tri milijone evrov, a se minus zmanjšuje in direktor Anton Crnjac za konec leta še vedno napoveduje uravnotežen rezultat.

Poslovanje bolnišnice bilo manj ugodno, a se trend izboljšuje

“Na današnji seji sveta zavoda smo se seznanili s poslovanjem bolnišnice za obdobje prvih sedem mesecev, ki je še vedno sicer negativno, a ugotavljamo skozi poročilo, da se trend izboljšuje, predvsem v poletnem obdobju, ko je realizacija delovnega programa običajno nižja kot v ostalih mesecih,” je v izjavi za medije po seji povedal predsednik sveta zavoda Aleš Šabeder. Dodaja še, da glede na podane ukrepe, ki se bodo izvajali v drugi polovici leta, in glede na akcijski načrt za izvajanje interventnega zakona pričakujejo v svetu zavoda, da bo rezultat na koncu leta izravnan.

UKC Maribor v svojem poročilu navaja, da je v obdobju od januarja do junija letos zabeležil presežek odhodkov nad prihodki v višini 3,06 milijona evrov, kar predstavlja dobra dva odstotka skupnih prihodkov. “Ocena poslovnega rezultata je za okoli 200.000 evrov ugodnejša od ocene poslovnega rezultata za obdobje januar – maj,” je članom sveta zavoda povedal predstavnik ekonomsko-analitske službe kliničnega centra Mirko Majhenič.

Vzrok predvsem zaradi posledic COVID-19 in višjih cen materiala ter energentov

Še vedno negativen rezultat je po njegovih besedah posledica omejenega delovanja zaradi soočanja s covidom-19 ter višjih cen zdravstvenega materiala in energentov. Stroški za slednje so za 2,5 milijona evrov višji od načrtovanih. Izpostavil je še premajhno financiranje zahtevnejših zdravstvenih obravnav s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), kjer po njegovih ocenah manjka 5,2 milijona evrov, za 7,8 milijona evrov več sredstev pa bi morali dobiti za stroške dela, saj so imeli lani 231 zaposlenih več kot jih financira ZZZS. “Te zaposlitve so sicer nujne za ohranjanje ustrezne oskrbe bolnikov po vrsti let strogega omejevanja zaposlovanja,” je še pojasnil Majhenič.

V primeru, da v poročilo o poslovanju vključimo še julijski mesec, torej obdobje od januarja do julija, kaže ta presežek odhodkov nad prihodki v višini 3,03 milijona evrov, s čimer je ocena poslovnega rezultata za okoli 30.000 evrov ugodnejša od ocene poslovnega rezultata za obdobje do junija. “Če ne bo nepredvidenih dogodkov, na katere bolnišnica nima vpliva, bomo do konca leta uravnotežili rezultat,” je zatrdil direktor Crnjac. Možnosti za prihranke vidi med drugim v racionalizaciji zalog in nabave materiala, dodatne prihodke med drugim pričakuje iz izvajanja programa skrajševanja čakalnih dob, s katerim nameravajo pričeti v drugi polovici septembra.

Zdravstveni uslužbenci so pripravljeni delati več

Svet zavoda so danes seznanili z akcijskim načrtom za skrajševanje čakalnih dob in prvi odzivi zaposlenih po besedah Crnjaca kažejo veliko pripravljenosti na sodelovanje. “Praktično na vseh področjih delovanja bolnišnice so ljudje pripravljeni na dodatno delo za primerno plačilo,” še dodaja.

Čakajo na dodatna navodila ministrstva glede izvajanja tega programa, po besedah Šabedra pa bo ključna “dobra organizacija dela v celotni bolnišnici”. Član sveta zavoda Marjan Mačkošek je pripomnil, da glavni cilj ne sme biti dodatni zaslužek za zdravstvene delavce, temveč večja dostopnost storitev za bolnike. Zato meni, da bi morali dodatno delo po podjemnih pogodbah pogojevati s povečano učinkovitostjo v rednem delovnem času. Predstavnik uprave UKC Maribor Majhenič je dodal, da so zaposleni v rednem programu obremenjeni v največji možni meri in resničnih rezerv v zdravstvenih uslužbencih več nimamo.

Pripravlja se izgradnja negovalne bolnišnice, nove infekcijske stavbe in kontejnerske bolnišnice za COVID-19 bolnike

Crnjac je članom sveta zavoda predstavil projekta izgradnje nove stavbe klinike za infekcijske bolezni in ureditve negovalne bolnišnice, ki se financirata z evropskimi sredstvi. Za prvo, ocenjeno na 55 milijonov evrov, je podpisana pogodba za izvedbo projektiranja, ki naj bi se zaključilo julija 2024, z deli pa naj bi pričeli avgusta 2024 in zaključili septembra 2026.

Negovalno bolnišnico bodo uredili na Slivniškem Pohorju, kjer je bil oddelek za pljučne bolezni. Trenutno pripravljajo novo oceno vrednosti projekta, ki je bila po dosedanjih ocenah pri 12,8 milijona evrov. Začetek gradbenih del je predviden konec letošnjega leta, zaključena naj bi bila avgusta prihodnje leto.

Po besedah direktorja so pri obeh projektih znotraj predvidenih rokov, zato verjame, da bodo počrpali vsa razpoložljiva sredstva EU. V UKC Maribor naj bi letos postavili tudi kontejnersko bolnišnico za bolnike s covidom-19, ki bo stala na travniku pri oddelku za psihiatrijo. Do konca prihodnjega leta bodo morali nujno urediti sistem za odpadne vode, saj so dobili inšpekcijsko odločbo.

Odnosi z Ministrstvom za zdravje bi naj bili dobri

Medtem ko je vodstvo UKC Ljubljana izgubilo zaupanje Ministrstva za zdravje, je pri vodstvu UKC Maribor očitno drugače. “O zaupanju do vodstva UKC Maribor danes ni bilo govora. Pripravili so akcijske načrte, trend poslovanja se izboljšuje. Svet zavoda bo seveda spremljal rezultate in verjamem, da bodo ti zastavljeni plani tudi realizirani,” je na novinarsko vprašanje glede zaupanja direktorju Crnjacu odgovoril Šabeder.