Ta je tako kot v ostalih bolnišnicah še vedno močno zaznamovan z epidemijo covida-19 in njenimi posledicami. V letu 2022 kljub temu načrtujejo uravnotežen poslovni izid.

Vodstvo zavoda je že večkrat opozorilo, da epidemija ni imela posledic le za bolnike s covidom-19, ampak so zaradi nje utrpeli veliko škodo tudi ostali bolniki, ki so bili zaradi izrednih razmer v zdravstvu prikrajšani pri obravnavi. Zato tudi s koncem epidemije ne bo manj obremenitve bolnišnice.

Potrjevali bodo tudi besedilo razpisa za strokovnega direktorja

Načrtovani celotni prihodki UKC Maribor, ki je druga največja zdravstvena ustanova v državi, za leto 2022 znašajo nekaj manj kot 301 milijon evrov in so za 1,9 odstotka nižji od doseženih lani. Celotni načrtovani odhodki za leto 2022 pa so za 2,3 odstotka nižji od doseženih v letu 2021, izhaja iz gradiva za današnjo sejo sveta zavoda.

Prav tako bodo člani sveta zavoda pod vodstvom Kazimirja Miksića potrjevali besedilo razpisa za strokovnega direktorja, saj Matjažu Vogrinu 20. aprila poteče mandat.

Na dnevnem redu je med drugim še potrjevanje investicijske dokumentacije za nabavo robotskega sistema za minimalno invazivne robotsko asistirane kirurške posege ter ustanovitev samostojne kardiokirurške intenzivne enote v tretjem nadstropju kirurške stolpnice.