Če na desnem bregu Drave že vrsto let beležimo uspešne zgodbe, manjši gradbeni projekti pa rastejo skorajda kot gobe po dežju, pa v gradbenem smislu – z izjemo občinskih objektov, seveda – levi breg Drave sameva.

Kaj vse je bilo svojčas v načrtu za levi breg Drave? 

Kar pa ne pomeni, da se v preteklosti za ta del Maribora niso pojavljali zanimivi gradbeni projekti, med katerimi velja izpostaviti idejne rešitve urbanističnega natečaja za ureditev degradiranega območja med Vodnim stolpom in Železniškim mostom ob Mariboxu, idejo o novi megalomanski soseski z 18 trietažnimi bloki v Bresternici, idejo o izgradnji novega stanovanjsko-poslovnega objekta na Lentu na Lavričevi ulici, proti kateremu so se tamkajšnji stanovalci glasno uprli, navsezadnje pa tudi sam projekt nikoli dokončane zgradbe Centrum.

[[image_1_article_65420]]

Idejna rešitev urbanističnega natečaja za ureditev degradiranega območja med Vodnim stolpom in Železniškim mostom ob Mariboxu

A Centrum je iz idejne zasnove v letu 2008 pod podjetjem MTB vsaj začel dobivati svoje fizične obrise, le malo zatem pa se je gradnja hitro ustavila. Načrti za prihodnost stavbe sicer vsakih nekaj let ponovno vzniknejo, med zadnjimi je bila tako za Centrum pod Fištravcem umeščena celo knjižnica Rotovž, ideja pa je bila kasneje opuščena.

Se nam obetajo stanovanja ob Dravi? 

Obilo potenciala se sicer ponuja tudi za gradnjo neposredno ob Dravi, predvsem v Mestni četrti Koroška vrata, kjer že nekaj let obstaja konceptualna zasnova večstanovanjskega kompeksa Koroška vrata, ki so jo za zasebnega naročnika pripravili v arhitekturnem biroju Arhitekturing.

Idejna zasnova kaže priložnost za zanimivo stanovanjsko naselje na čudoviti mariborski lokaciji, ali bo ideja v prihodnje tudi dejansko realizirana, pa bo pokazal čas.