Mestna občina Maribor (MOM) že šesto leto zapored v okviru projekta Izboljšajmo Maribor organizira niz aktivnosti ob obeleževanju okoljskih dni in čistilno akcijo Moji odpadki, moja skrb. K sodelovanju želijo pritegniti občanke in občane vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti, društva, nevladne organizacije, šole, vrtce, podjetja, zaposlene v mestni upravi MOM, njenih zavodih in javnih podjetjih.

Aktivnosti ob obeleževanju okoljskih dni in projekta Moji odpadki, moja skrb bodo potekale med 21. marcem (mednarodni dan gozdov) in 22. aprilom (svetovni dan Zemlje).

Aktivnosti projekta Moji odpadki, moja skrb bodo v obliki posamičnih čistilnih akcij potekale skozi cel mesec in bodo obsegala: mednarodno ekološko akcijo Drava, čistilno akcijo območja Greenwich, čiščenje podnožja Starega mostu s podjetjem Kärcher, čistilno akcijo zaposlenih na MOM in JHMB ter veliko mestno čistilno akcijo.

Velika čistilna akcija v soboto, 6. aprila

Velika mestna čistilna akcija bo stekla v soboto, 6. aprila, med 9. in 13. uro. Na ta dan bosta potekali najobsežnejši organizirani in vodeni akciji odstranjevanja odpadkov iz narave, in sicer na območju Krajinskega parka Mariborsko jezero in mestnega gozda Stražun. Prav tako pa bodo na ta dan potekale organizirane akcije čiščenja območij v mestnih četrteh in krajevnih skupnostih. Z akcijo dne 6. aprila se MOM pridružuje tudi vseslovenskemu dnevu prostovoljstva Dan za spremembe, ki vabi ljudi, da sooblikujejo boljšo družbo, tako da se v svojem okolju povežejo v akcijah, ki lahko rešujejo aktualne probleme in izboljšujejo kakovost bivanja. V petek, 5. aprila, se veliki čistilni akciji pridružujejo vrtci ter osnovne in srednje šole v MOM.

V že tradicionalni mestni čistilni akciji bodo pozornost posvetili odstranjevanju odpadkov iz našega neposrednega naravnega okolja (okolice stanovanjskih blokov, šol in vrtcev, športnih objektov, z javnih zelenih površin, parkov, gozdov, pokopališč …). Vzporedno s tem si bomo prizadevali za ozaveščanje občanov o pomenu skrbi za okolje in o pomembni vlogi, ki pri tem ima vsak posameznik, zlasti v neposrednem okolju, kjer živi, pa tudi pri obisku parkov in gozdov, športnem udejstvovanju in podobno.

Ob dnevih čistilnih akcij bodo potekale tudi razne aktivnosti ob obeleževanju okoljskih dni: razstava o Stražunu, dan odprtih vrat ČP Melje, sajenje dreves in urejanje okolice v zavetišču za živali ter Snagin dogodek ponovne uporabe.

Z aktivnostmi bodo na MOM obeležili naslednje pomembne dneve:

 • 21.marec- mednarodni dan gozdov
 • 22. marec – svetovni dan voda
 • 4. april – dan brezdomnih in zapuščenih živali
 • 6. april – Dan za spremembe
 • 22. april – svetovni dan Zemlje
 • Mednarodni dan gozdov (21. marec 2024)

Med 21. marcem (mednarodni dan gozdov) in 6. aprilom bo na ogled razstava o Stražunu, ki prikazuje vpliv gozdnega prostora na ljudi in mesto, živali in rastline, ter možne rešitve in probleme tega območja. Postavljena je na sedežu MČ Pobrežje (Kosovelova ulica 11). Razstavo si je možno ogledati v četrtek, 21. 3. 2024, od 8. do 12. ure, v soboto, 6. 4. 2024, od 9. do 13. ure, vsak ponedeljek in petek od 8. do 12 ure ter vsako sredo od 10. do 12. ure in od 14. do 17. ure. 

22. marca, na svetovni dan voda, bo med 12. in 14. uro potekal dan odprtih vrat ČP Melje (nasproti HŠ Meljska cesta 111), v okviru katerega bo predstavljena zgodovina in delovanje črpališča v Melju ter prikaz poteka vzorčenja odpadne vode. Obiskovalci bodo spoznali, kaj vse je potrebno narediti, da se doseže čista voda, ki se v vodnem krogu vrača v naravo. Obiskovalci lahko pridejo kadarkoli med 12. in 14. uro. Posamezen ogled traja od 20 do 30 min. Poskrbljeno bo za njihovo varnost in varnostno opremo.

23. marca med 9. in 13. uro bomo zasadili drevesa za senco živalim in uredili okolico Zavetišča za živali Maribor. V skupni akciji z zaposlenimi Nove KBM bomo zasadili 12 dreves in 53 grmovnic, ki bodo živalim v zavetišču omogočile boljše pogoje za bivanje. Ob akciji bomo pozvali k zbiranju sredstev za nakup Ultrazvočne naprave za diagnostiko živali.

22. aprila bo od 9. do 15. ure na Trgu svobode potekal Snagin okoljski dogodek ob dnevu Zemlje. Osrednja tema dogodka bo ponovna uporaba ali izmenjava. Ekipa Snage bo ozaveščala obiskovalce o pravilnem ločevanju odpadkov in ponovni uporabi. Organizirana pa bo tudi izmenjevalnica še uporabnih igrač, družabnih iger, knjig …

Čistilne akcije bodo potekale skozi cel mesec

Aktivnosti v okviru projekta Moji odpadki, moja skrb zajemajo raznovrstne čistilne akcije, ki bodo potekale skozi cel mesec, najbolj intenzivno pa v tednu po Veliki noči od 2. do 6. aprila:

 • 23. marca med 9. in 14. uro bo potekala 32. Mednarodna ekološka akcija Drava 2024, ni nam vseeno!, ki jo organizira Potapljaško društvo Maribor. Potapljači iz Slovenije in tujine ta dan čistijo reko Dravo na Ptuju in v Varaždinu. Cilj akcije – projekta je ozaveščanje in informiranje ljudi o dejstvih povezanih z reko Dravo, z možnostmi rekreacije na njej in preganjanju strahu pred reko.
 • 23. marca med 9.30 in 11.30 bo potekala čistilna akcija na območju Greenwicha, ki jo organizira MČ Pobrežje (izhodiščna točka za občane: ploščad tržnice Greenwich. Očistili bodo z odpadki najbolj obremenjena območja, kot so: ploščad nad hitro cesto, Greenwiški park, jarke, okoli otroških igral itd.
 • 26., 27., 28. marca in 2. in 3. aprila bo med 8. in 17. uro potekala posebna akcija, ki jo MOM organizira s podjetjem Kärcher Slovenija. Podjetje bo z visokotlačnim pranjem kamnitega dela očistilo podnožje Starega mostu, stopnišče na Lent in pod oboki mostu. Akcija bo tudi vizualno posebej zanimiva. 
 • 4. aprila bo med 13. in 17. uro potekal EKO DAN pod Starim mostom, ko bodo zaposleni na MOM in JHMB čistili območje pod oboki Starega mostu, barvali betonsko stopnišče, uredili javne sanitarije, zasadili cvetlična korita, odstranili odpadke iz nabrežja na desnem bregu. Akcije ob čiščenju okolja izvajajo s ciljem, da vodstvo in zaposleni v javnih podjetjih in mestni upravi krepijo medsebojne odnose, dajemo zgled, ozaveščajo o ravnanju z odpadki in zvišujejo raven odgovornosti za odpadke, ki jih ustvarimo.
 • 5. april bodo potekala čistilna akcija s šolami in vrtci. Zaposleni bodo skupaj z učenci osnovnih in srednjih šol oz. otroki iz vrtca čistili svojo okolico s pobiranjem odpadkov v naravi. Šole in vrtci s sodelovanjem pomembno prispevajo k spreminjanju našega okolja na bolje in k ozaveščanju otrok, da odpadki ne sodijo v naravo. V akciji letos sodeluje 7 vrtcev, 8 osnovnih šol in 4 srednje šole. Med njimi tudi Srednja lesarska šola Maribor, ki bo v sodelovanju z MČ Studenci očistila Studenški gozd, ki se nahaja v neposredni bližini šole.