Nova politika prometne ureditve na Lentu, ki je bila sprejeta je prinesla popolno zaporo za osebni promet na območju Lentu, med Vodnim in Sodnim stolpom, razen za določene izjeme, kot so stanujoči, dostava in javni potniški promet.

Ta nova ureditev je privedla do razglasitve območja Lenta kot "shared-space" cone, kjer je najvišja dovoljena hitrost omejena na 20 kilometrov na uro. Pred sprejetjem te politike je Mestna uprava MO Maribor izvedla analizo prometa, ki je pokazala, da se promet v kumulativnem smislu ni povečal. Povprečno se 25.000 vozil na dnevni ravni pelje skozi mestno središče ali pa gre za izvorne ciljne poti. Kljub morebitnemu povečanju prometa na nekaterih odsekih, kritična preobremenitev cest ni dosežena, kar je vodilo k sprejetju predloga strokovnjakov, so sporočili iz mariborske občine.

Nova ureditev prometa na Lentu vključuje:

- Dvosmerni promet med Vodnim stolpom in Ribiško ulico;
- Enosmerni promet med Ribiško ulico in Studenško brvjo;
- Varovano območje skupnega prometnega prostora v obeh smereh med Ribiško ulico in Vodnim stolpom, kjer velja omejitev hitrosti na 20 km/h, z možnostjo vstopa za določene izjeme, kot so stanujoči, dostava in javni potniški promet.

Poleg tega bo parkiranje na Lentu omejeno, razen na določenih lokacijah na južni strani Pristana ter pri stavbi na naslovu Ob Bregu 8. Promet med Ribiško in Strmo ulico bo potekal enosmerno v smeri Strme ulice, in bo reguliran s potopnimi valji pri Vodnem in Sodnem stolpu, so še sporočili iz Mestne občine Maribor.

Ob uvedbi novega prometnega režima je postalo nujno urediti dovolilnice za vstop v varovano območje skupnega prometnega prostora. Zato Metna občina Maribor vse stanovalce, lastnike garaž in gostinske lokale poziva, da pridobijo ustrezne dovolilnice.

Kdo so upravičenci?

Upravičenci za dovolilnice so podjetja, ki izvajajo dostavo blaga, servisne in kurirske dejavnosti, ter stanovalci in lastniki garaž v območju. Dovolilnice se izdajajo za določene ure dostave ali za 24-urni vstop, odvisno od potreb upravičencev.

Za pridobitev dovolilnic je potrebno izpolniti ustrezno vlogo, ki je na voljo na spletni strani Mestne občine Maribor. Poleg vloge je treba priložiti kopijo prometnega dovoljenja vozila, dokazila o poslovnem sodelovanju v varovanem območju, dokazila o lastništvu ali najemu stanovanja ali poslovnega prostora, ter dokazila o možnosti parkiranja na dvorišču ali lastništvu/najemu parkirnega prostora v garaži. Oddano vlogo je mogoče poslati po elektronski pošti ali jo osebno oddati na Mestni občini Maribor.

Najemniki parkirnih prostorov na parkirišču Žički dvor se morajo obrniti na upravnika parkirišča za pridobitev dovolilnice za 24-urni vstop, so še sporoči iz MOM.