Maribor

Spremembe avtobusnih linij veliko novosti prinašajo tudi na Tezno

Jerneja Potočnik, 22.01.24 ob 03:15

Katere pozitivne plati prenove linij na Teznu opažate vi in kje vidite možnost za izboljšavo?

Spremembe avtobusnih linij veliko novosti prinašajo tudi na Tezno

Mariborčani že dolgo čakajo na prenovo mestnega potniškega prometa, ki se zdaj končno bliža. Od 12. januarja naprej je na voljo javno gradivo, ki prikazuje načrtovane spremembe in izboljšave avtobusnih linij v Mariboru, ki naj bi začele veljati poleti.

Ob pregledu predvidenih sprememb smo tako pod drobnogled postavili spremembe, ki bodo zadevale vse, ki avtobuse uporabljajo na območju Tezna. Kaj nas torej čaka?

[[image_1_article_62415]]

Linija 1 postane glavna linija G1

Predlaga se zamik linije iz Tržaške ceste na Ljubljansko ulico, kar bo izboljšalo dostopnost do ključnih generatorjev prometa na območju Tabora, hkrati pa bo izboljšana tudi pogostost voženj na Ljubljanski ulici.

Linija 1 bo po novem predstavljala glavno linijo G1, ki bo imela pogoste odhode (v konici na 10 minut) in bo zagotavljala redno ter zanesljivo povezavo med ključnimi območji.

Za območje Melja bo skrbela linija P12, ki bo zagotavljala ustrezno pokritost tega dela mesta.

Linija 3 postane glavna linija G3

Predlaga se uvedba samostojne mestne krožne linije, ki bi potekala v obe smeri, z namenom povezovanja Tezna in Pobrežja po Tezenski ulici z Novo vasjo, Taborom, Studenci in mestnim središčem. Predstavljala bi glavno mestno krožno linijo G3, ki bi v konici vozila na 15 minut.

Ta linija bi nudila neposredno povezavo med temi območji, kar bi omogočilo boljšo mobilnost prebivalcev. Dodatno bo predstavljala glavno prestopno linijo za vse študente/dijake, ki se bodo v Maribor pripeljali z medkrajevnimi avtobusi ali železnico.

Poleg tega je predlagana tudi sprememba trase, ki bi po novem potekala po Ulici XIV. divizije, z novima postajališčema pri novem Zdravstvenem domu Tezno.

Za zagotavljanje dostopa do pokopališč se predlaga sprememba linije 12, ki bi po novem prav tako vozila v obe smeri. To bi omogočilo lažji dostop do pokopališč in območja Melja.

Linija 12 postane povezovalna linija P12

Samostojna krožna linija, ki bi potekala v obe smeri, bi povezovala obe pokopališči (Pobrežje in Dobrava) ter nova naselja na Studencih z Meljem.

Dodajo se nova postajališča na Limbuški obvoznici – Podaljšku Proletarskih Brigad (RTV Maribor) in na Pekrski cesti (Dom pod Gorco). Zaradi poteka trase skozi Melje, se bo avtobus dodatno ustavljal na postajališčih ŽP Maribor, Meljska – Partizanska, Meljska – trgovina, Kraljeviča Marka in Oreško nabrežje 1.

Linija 13 postane povezovalna linija P13

Na tej liniji niso predvidene večje spremembe. Linija bo zaradi majhnega števila optimiranja poteka trase vozila Po Zolajevi in Perhavčevi. Doda se novo postajališče Zolajeva TŠC.

Novost – povezovalna linija P14

Nova linija bi povezovala Limbuš, Pekre in Tabor s Teznem in Pobrežjem. Linija bi ustavljala na obstoječih postajališčih in v prvi fazi obračala pri TC E'Leclerc. Po izgradnji podvoza Ledina pa še povezovala Tezno, Pobrežje in Malečnik.

Kaj so prednosti in kaj slabosti novosti?

Dobrodošla novost za območje Tezna je gotovo neposredna, celostna povezava Tezna s Pobrežjem in drugimi deli mesta, ki jo v mestni potniški promet uvaja nova linija P14.

Nekoliko manj navdušeni pa so meščani nad dejstvom, da se korenito spreminja linija 12, ki odslej ne bo več vozila po »celotni trasi« Ceste XIV. Divizije, kar po mnenju komentarjev predstavlja težavo za vse, ki bi si s tega območja želeli neposredne povezave do Glavnega trga, bolnišnice, Europarka ...

Kakšne so sicer glavne značilnosti prenove potniškega prometa v Mariboru?

Prenova mariborskega potniškega prometa prinaša veliko novosti, med katerimi je treba izpostaviti:

  • popravke vseh obstoječih avtobusnih linij v Mariboru;
  • razdelitev avtobusnih linij na glavne, povezovalne in integrirane šolske;
  • prilagoditev voznih redov;
  • pogostejše odhode glavnih avtobusnih linij;
  • nove linije, ki bodo povezovale dele mesta, ki so bili doslej slabo povezani; in
  • boljšo dostopnost do avtobusnih postaj za prebivalce Maribora.

Pripombe na spremembe lahko tukaj podate tudi sami.

Glavna novost je kategorizacija avtobusnih linij na glavne, povezovalne in integrirane šolske linije. Glavne avtobusne linije bodo povezovale ključne točke Maribora in bodo vozile na vsakih 10 ali največ 20 minut.

Povezovalne linije bodo vozile redkeje kot glavne, vendar bodo zaradi popravkov avtobusnih tras in dodanih novih linij omogočale boljšo povezanost med različnimi točkami potovanja.

Predlagano omrežje javnega prevoza v Mariboru vsebuje 6 glavnih linij. To so G1 (Tezno), G2 (Nova vas), G3 (Mestna krožna linija (v obe smeri), G4 (Studenci), G5 (mestna linija po Lentu) in G6 (Vzpenjača). Z vzpostavitvijo glavnih linij bo dosežen učinek mreže, ki bo omogočal lažje prestopanje zaradi krajšega čakalnega časa.

Dobrodošla novost so tudi nove linije, ki bodo povezovale dele mesta, ki so bili doslej nepovezani – z avtobusno linijo bo vzpostavljena neposredna povezava Pobrežja in Tezna skozi Stražunski gozd, povezana bo »Južna tangenta« Maribora, ponovno se uvaja linija, ki bo povezovala Koroška vrata s središčem mesta …

Predlagane povezovalne linije so: P4 Studenci, P7 Kamnica, P9 Zrkovci, P10 Malečnik, P11 Razvanje, P12 mestna krožna linija (v obe smeri), P13, Črnogorska, P14 Limbuš-Ledina/Malečnik, P15 Bresternica, P16 Zg. Duplek, P17 Ribniško selo – Košaški dol, P 18 Pekre, P22 E’Leclerc – Šentiljska.

serija
Fenomen Skrito v raju: Serija osvaja srca gledalcev
smučarski skoki
Peter Prevc ponovno poletel do drugega mesta
Slovenija
Peter Prevc ponovno poletel do drugega mesta
Uredništvo , Danes ob 17:53
skoki
Nika Prevc ponovno na zmagovalnem odru
Šport
Nika Prevc ponovno na zmagovalnem odru
Uredništvo , Danes ob 15:26
Poimenovanje
Od kod ime … Greenwich?
Maribor
Od kod ime … Greenwich?
Jerneja Potočnik, Danes ob 13:51