Junija 2024 izteče koncesijska pogodba družbi Aquasystems za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor, centralna čistilna naprava pa po 24 letih delovanja prehaja v last občine. Po novem bo to službo opravljalo javno podjetje Mariborski vodovod.

Aktivnosti prenosa že potekajo

“Aktivnosti prenosa že potekajo, zato bomo 10. junija 2024, ko izteče koncesijska pogodba z Aquasystems, pripravljeni in uspešno prevzeli čiščenje odpadnih voda,” je na današnji novinarski konferenci povedal direktor Mariborskega vodovoda Miran Jug.

Na četrtkovi seji bodo mestni svetniki potrjevali občinski odlok, ki vzpostavlja eno izmed pravnih podlag, po kateri bo omenjeno lokalno gospodarsko javno službo opravljalo javno podjetje. “Za izvajalca je bilo izbrano podjetje Mariborski vodovod, ki je v 100-odstotni javni lasti in se že ukvarja s pitno vodo. S prevzemom gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode zaključujemo t.i. vodni krog oz. ukvarjanje z vodo od začetka do konca znotraj skupine Javnega holdinga Maribor,” je še povedal Jug.