Še nekaj mesecev nazaj sončna elektrarna na Pobrežju hitro bližajoči se projekt, glede katerega so imeli nekaj zadržkov le še na Mestni četrti Pobrežje, kjer so vizijo prostornega zelenega zemljišča videli nekoliko drugače.

V novembru so tako na Mestni občini Maribor pojasnili, da se je na občinski poziv prijavilo 8 kandidatov, javnosti pa so najbolj znane Dravske elektrarne Maribor, ki so se za projekt zanimale že dlje časa.

Toda danes, le nekaj mesecev kasneje, se še ne začeti projekt po pregledu vseh prispelih vlog ustavlja. Vsaj začasno.

Preveč različne vloge?

Kot nam pojasnijo na Mestni občini Maribor, so po formalnem pregledu vlog o zainteresiranosti izvedbe javno-zasebnega partnerstva ter idejnih rešitev ugotovili, da so te v » … medsebojnem diametralnem nasprotju na način, da niti ni bilo mogoče napraviti primerjalne vsebinske opredelitve javnega partnerja do predlaganih idejnih rešitev.«

»Mestna občina Maribor je dne 1. 8. 2023 objavila javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt »PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVEGA VIRA ENERGIJE NA OBMOČJU ZAPRTEGA ODLAGALIŠČA NENEVARNIH ODPADKOV POBREŽJE«. Javni partner (MOM) je po formalnem pregledu vlog o zainteresiranosti izvedbe javno-zasebnega partnerstva ter idejnih rešitev ugotovil, da so le-te v medsebojnem diametralnem nasprotju na način, da niti ni bilo mogoče napraviti primerjalne vsebinske opredelitve javnega partnerja do predlaganih idejnih rešitev. Glede na navedeno je bil izdan sklep, da se predhodni postopek za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za naveden projekt ne uvede,« se glasi odgovor MO Maribor.

Kaj je bilo torej v vlogah takšnega, da predlaganih idejnih rešitev na MO niso uspeli ustrezno primerjati, na občini sicer ne pojasnijo, delček vpogleda pa so nam omogočili v novembru, ko so povedali, da so nekatere prejete vloge predvidevale »... postavitev sončnih celic od začetka do konca območja, kar je praktično neizvedljivo, saj ima območje določene posebnosti in postavitev na celotnem območju ni mogoča. Različne so tudi moči predlagane sončne elektrarne in različne konfiguracije terena.«

Mestna občina Maribor si je, kot nam pojasnijo, pri javnem pozivu prizadevala zasledovati izkoristek prostora za maksimalno korist tako občine kot občanov, kar vključuje tako najemnino kot električno energijo za prvo ter spremljevalne aktivnosti s polnilnimi mesti ter ureditvijo okolice za druge.

In kaj sledi? »Glede na navedeno je bil izdan sklep, da se predhodni postopek za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za naveden projekt ne uvede,« so še povedali na MOM.

Kdaj in kako bi se to lahko uresničilo, pa v danem trenutku še ni jasno.

Pri potencialnih partnerjih ambicije še vedno so

Znano je le, da v Dravskih elektrarnah Maribor, ki se, kot so nam na MOM povedali jeseni, za postavitev sončne elektrarne zanimajo že dlje časa, z razpletom (ali zapletom?) poziva niso seznanjeni …

Ambicija pa vseeno ostaja. Kot namreč povedo v Dravskih elektrarnah Maribor: »Družba Dravske elektrarne Maribor, ki je del skupine HSE, je največja proizvajalka električne energije iz obnovljivih virov. Skladno z zavezami skupine HSE in države glede zelenega prehoda in s tem povezanega dviga deleža proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov ter strokovnih znanj in izkušenj na tem področju smo vsekakor zainteresirani za postavitev sončnih elektrarn na družbeno in okoljsko sprejemljivih lokacijah, še posebej na predpisanih prednostnih območjih umeščanja foto-napetostnih naprav.«

Najprej želja po sončni elektrarni v 2024, sedaj pa ...

Spomnimo, da je Mestna občina Maribor takoj po zaključku poziva predvidevala, da bodo stroški, potrebni za sanacijo zemljišča in izvedbo celotne investicije sončne elektrarne s pripadajočimi spremljevalnimi aktivnostmi, presegli 10 milijonov evrov, na MO pa so novembra povedali še, da si želijo, da bi se sončna elektrarna zgradila že v letu 2024.

V času zbiranja vlog za sklenitev javno-zasebnega partnerstva so sicer nekaj nestrinjanja s celotno idejo izrazili na Mestni četrti Pobrežje, kjer so opozorili predvsem na to, da bi bilo s postavitvijo sončne elektrarne Pobrežje še ob eno zeleno zemljišče.

Kot nam je namreč jeseni pojasnil predsednik Mestne četrti Pobrežje, Blaž Vampl, na Pobrežju problem predstavlja pomanjkanje zelenih površin oziroma prostorov » … kjer bi se otroci lahko igrali, predvsem med vikendom.«

Ideja Mestne četrti Pobrežje je bila namreč, da bi se na Pobrežju zgradil motorični park, kot jih poznamo v sosednji Avstriji.

»Takšno območje bi se nam zdelo idealno, ker je glede na Občinski prostorski načrt, na skoraj vsakem, še ne zasedenem območju, predvidena gradnja stanovanj. Se pa seveda zavedamo, da je to območje degradirano, da je tu bila v preteklosti deponija in verjetno ni možnosti za takšen projekt,« je takrat povedal Vampl. »Če pa je, bi pa bilo vsekakor bolj koristno,« še doda.