Študentski domovi igrajo ključno vlogo pri zagotavljanju bivalnega prostora za mlade iskalce znanja, zato postavljamo v ospredje vprašanje, ali so trenutne nastanitvene možnosti resnično prilagojene potrebam in pričakovanjem sodobnega študenta. Spremljanje zadovoljstva študentov z njihovim bivalnim okoljem ne le odraža kakovost ponujenih storitev, temveč ima tudi dolgoročne posledice na študijske rezultate, socialne vezi in splošno dobro počutje študentov.

Vzdrževanost in velikost sobe v primerjavi s ceno

»Kljub temu, da nam je bilo rečeno, da imajo sobe razmeroma majhno kvadraturo, smo mislili, da bodo vseeno malenkost večje, sploh te, v katerih bivata dve osebi. Samske sobe so dovolj velike, so le nekoliko manjše od dvoposteljnih sob,« nam povedo študenti bivajoči v mariborskih študentskih domovih. Izrazili so skrb glede višine stroškov najema sobe, pri čemer so se osredotočili na starost in stanje pohištva ter velikost sobe v primerjavi s ceno.

Določanje cen sob v javnih študentskih domovih je opredeljeno v Pravilniku o subvencioniranju bivanja študentov. Pojasnjuje, da se cena bivanja izračuna v skladu z določenimi merili, ki zajemajo različne vidike kakovosti bivanja. Skladno s 29. členom pravilnika se enkrat letno, običajno v mesecu oktobru, višina najemnine prilagodi letni stopnji inflacije. S tem postopkom se zagotavlja, da so cene sorazmerne s splošnimi gospodarskimi razmerami, hkrati pa ohranjajo dostopnost bivanja študentom.

[[image_1_article_61520]]

Cena bivanja v javnih študentskih domovih je sestavljena iz:

  1. stroškov dela (plače in drugi izdatki za zaposlene za nastanitveno dejavnost ter prispevki delodajalcev za socialno varnost);
  2. izdatkov za blago in storitve; ti lahko zajemajo:
  • stroške za porabljeno energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije,
  • druge izdatke za blago in storitve, in sicer največ do 20% iz prve alinee,
  • stroške za odpravljanje zapisniško ugotovljene škode, če jih ni mogoče izterjati od povzročiteljev,
  • tekoče vzdrževanje;

        3. stroškov za investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme.

Upoštevanje želja študentov

Vendar pa je kljub temu pomembno, da se ohranja dialog med študentskimi predstavniki in upravo študentskih domov, da bi zagotovili nenehno prilagajanje sistemov cenovanja potrebam in pričakovanjem študentov. Študenti namreč nadaljujejo: »Sobe so sicer še kar vzdrževane, pohištvo ni preveč obrabljeno, pred kratkim smo dobili nove stole, kar se nam sicer ni zdelo potrebno, ker so prejšnji bili bolj udobni in na kolesa, ti pa so plastični in težki. Potrebno je omeniti tudi to, da se sobe in pohištvo v njih razlikujejo, četudi gre za enak dom in enako mesečno ceno

Zamenjava stolov je bila odločena skladno z načrtom dela za leto 2023, saj zaradi dotrajanosti inventar v domovih sistematično zamenjujejo, pojasnijo UM Študentski domovi. Razložijo, da »v ŠD upravljamo s 17 domovi in skoraj 3000 ležišči. Prav toliko je želja študentov in seveda vsem ne moremo ugoditi. Pri izbiri novih stolov smo sodelovali s projektanti, ki so jih predlagali za nove študentske domove. Gre za tip stolov, ki so že uspešno implementirani in jih uporabljajo v drugih domovih, tudi naših, tudi v najnovejših domovih v tujini in institucijah, kot na primer v Univerzitetni knjižnici, kjer se brez težav uporabljajo za dolgotrajno sedenje.«

[[image_2_article_61520]]

Pohištvo v sobah, ki ga študenti opisujejo kot nepraktično, staromodno in nekoliko obrabljeno, je nedvomno pomemben dejavnik, ki vpliva na splošno zadovoljstvo študentov z bivanjem. Pomembno pa je razumeti, da so Študentski domovi v Mariboru ponudniki več različnih tipov sob, vključno z garsonjerami in apartmaji, razporejenimi v 17 domovih na petih lokacijah.

Cena najema pa je odvisna od kategorije sobe, ki jih je skupaj 8. Sporočajo: »Domove sproti obnavljamo v skladu s finančnimi sredstvi. Dinamika obnov pri takšnem številu objektov je seveda različna in odvisna od razpoložljivih sredstev, ki jih razporeja pristojno ministrstvo. Podatki o obnovah posameznih domov so objavljeni tudi na naši spletni strani. Z gotovostjo lahko trdimo, da so Študentski domovi v Mariboru med najboljšimi v Sloveniji.«

V domovih veljajo pravila čiščenja in dobrih odnosov

Vprašanja glede vzdrževanja in popravil kuhinj ter kopalnic v študentskih domovih so razumljiva in zelo pomembna za zagotavljanje udobnega bivalnega okolja. V Študentskih domovih Maribor sistematično rešujejo manjše napake na dnevnem nivoju, kjer se odprava teh težav odvija glede na prioritete. Večje napake, ki zahtevajo strokovno posredovanje, pa rešujejo z angažiranjem zunanjih izvajalcev.

Razložijo: »V kolikor se na drugih lokacijah pojavi napaka, ki zahteva takojšnje ukrepanje, se napake, ki niso tako pomembne po prioriteti začasno zamaknejo, kar lahko na strani študentov zbudi občutek, da popravilo traja predolgo. V kolikor napako odpravlja zunanji izvajalec se seveda zadeve zamaknejo tudi zaradi administrativnih opravil, ki jih je potrebno opraviti

[[image_3_article_61520]]

Študenti so izrazili zaskrbljenost glede učinkovitosti ogrevanja v študentskih domovih. Študentski domovi Maribor sprejemajo pristop k reševanju težav s pomočjo spletnega obrazca, ki omogoča stanovalcem, da hitro in enostavno prijavijo napake v ogrevalnem sistemu. Zgodnje prijave napak omogočajo hitrejše ukrepanje in posledično zmanjšujejo nelagodje med stanovalci.

Ogrevanje v domovih ureja zunanje podjetje, ki redno preverja temperature na dnevnem nivoju. Sistemski nadzor omogoča odkrivanje morebitnih odmikanj od predvidenih ogrevalnih parametrov. V primeru večjih odstopanj ali prejetih pritožb stanovalcev bi bila izvedena takojšnja preverba ogrevalnega sistema. Pomembno pa je poudariti, da se intenziteta gretja običajno določi v skladu s standardi in priporočili ter se prilagaja glede na zunanje temperature.

Glede izolacije domov pa podatkov o izolaciji in energijski učinkovitosti niso posebej navedli.

Zakaj ob torkih ne delujejo dvigala?

»Dvigala so redno pregledana skladno s pravilniki, zato da so varna za uporabo in da ne prihaja do okvar oz. zastojev. Na žalost smo opazili, da je največkrat prišlo do okvar prav ob torkih, ko potekajo zabave in so študenti zelo razposajeni. Takrat se je zgodilo tudi to, da so študenti dlje časa obtičali v dvigalu. Zato smo se odločili, da ocenimo, če je potrebno da ob torkih občasno preventivno zgolj v nočnem času med 21.00 in 5.00 uro izklopimo kakšno dvigalo, da zmanjšamo možnost namerne ali nenamerne okvare dvigala. Ker tovrstne poškodbe dvigal niso poceni, smo se za to odločili iz varnostnih in ekonomskih razlogov,« razložijo mariborski študentski domovi.