Podjetja iz Skupine JHMB, ki upravljajo z mariborsko infrastrukturo, v marcu in aprilu svoje moči preusmerijo od zimskega vzdrževanja k rednim letnim aktivnostim.

Družba Nigrad tako po 15. marcu, ko se uradno konča zimska sezona na slovenskih cestah, kljub pripravljenosti na odziv v primeru ponovnih zimskih razmer prične z odstranjevanjem zimskih varnostnih označb, s čiščenjem ostankov posipnih materialov z javnih prometnih površin in s planiranimi popravili ter prenovami pločnikov in cest. V obdobju od 15. novembra 2021, ko se je zimsko vzdrževanje na območju Mestne občine (MO) Maribor uradno pričelo, do vključno 15. marca 2022 so sodelavci zimske službe podjetja Nigrad opravili 14 akcij posipa in 5 akcij pluženja; v tem obdobju je bilo skupaj porabljenih 959 ton posipne soli in 1917 ton peska.

Nigrad nadaljuje s prenovo historičnih prehodov v mestu

Nigrad sicer končuje s prenovo historičnih prehodov v središču mesta (Splavarski, Žički in Minoritski prehod), kjer bosta predvidoma v aprilu celovito urejena komunalna infrastruktura in tlakovanje, ob tem pa nadaljuje z ureditvijo celostne podobe Gregorčičeve ulice in s projektom izgradnje 24 km kanalizacije v Mariboru, v okviru katerega bo na novo priključenih 3508 prebivalcev, stopnja priključenosti pa bo po izgradnji 98-odstotna.

Medtem Energetika Maribor nadaljuje z ogrevalno sezono 2021/2022, ki se bo formalno lahko zaključila, ko bo izpolnjen pogoj za to, tj. temperatura 3 dni zapored ob 21. uri nad 12 stopinj Celzija. Se pa lahko njeni odjemalci prek kontaktnih oseb oz. upraviteljev kadarkoli prej odločijo za prenehanje ogrevanja ali pozneje za morebitno podaljšanje ogrevalne sezone tudi po že izpolnjenih omenjenih pogojih.

Na področju infrastrukture Energetika nadaljuje s širitvijo sistema daljinskega ogrevanja po Gregorčičevi ulici in priključitvijo objekta MO Maribor. Ob tem je načrtovana še širitev omrežja na levem bregu reke Drave.

V načrtu tudi nov zbirni center

Z zimsko sezono 2021/2022 nadaljuje tudi Marprom, saj bodo smučišča na Arehu glede na snežne razmere predvidoma odprta še v prvih dneh aprila. V letošnji zimski sezoni na Pohorju je sicer Marprom od uradne otvoritve, 10. decembra 2021, do danes izpeljal že blizu 100 smučarskih dni in v tem času naštel več kot 175.000 obiskovalcev.

Na področju gospodarske javne službe mestnega potniškega prometa pa Marprom letos spomladi pričakuje pomembno pridobitev – nova električna avtobusa, ki bosta vozila na mestni liniji 6 Vzpenjača. Nedavno sta bili zanju že nameščeni hitri polnilnici na glavni avtobusni postaji in pri spodnji postaji Pohorske vzpenjače.

Tudi Snaga bo v letu 2022 izpeljala nakup več komunalnih vozil za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja odpadkov in gospodarskih vozil za urejanje javnih površin. Poleg tega bo s 30. 4. 2022 prevzela izvajanje gospodarske javne službe tudi v občini Hoče – Slivnica. Prav tako načrtuje pripravo strokovno-tehničnih podlag za umestitev objektov Snage na območju sortirnice, novega zbirnega centra ter objekta za mehansko in biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov. Ob tem bo nadaljevala z aktivnostmi ozaveščanja uporabnikov na področju ravnanja z odpadki – predvsem s projektom zbiranja odpadnih jedilnih olj, kompostiranja z Bokashi Organkom ter z vključitvijo v projekt Komunalni snovni krog tetrapaka in higienskega papirja.

V načrtu postavitev novega žarnega zidu

Pogrebno podjetje Maribor letos med prioritetne naložbe uvršča postavitev novega žarnega zidu in prenovo javnih sanitarij na pokopališču Pobrežje ter zamenjavo cipres in širitev pokopališča na Dobravi. Ob tem nadaljuje še s projektom označevanja grobnih mest na pokopališčih in urejanja poti.

Mariborski vodovod pa se v tem času aktivno pripravlja na aprilsko ponovno odprtje javne mreže mariborskih pitnikov v obsegu, kot je bil občankam in občanom na razpolago pred epidemijo novega koronavirusa. Tako bodo Mariborčanke in Mariborčani ter vsi obiskovalci našega mesta lahko ponovno zaužili zdravo pitno vodo iz pipe tudi na javnih pitnikih na različnih lokacijah v mestu.