SK Pohorje je neprofitna športna organizacija katere cilji so transparentno, učinkovito in odgovorno razvijati kakovosten, celovit šport otrok in mladine, hkrati tudi kvalitetno rekreacijo odraslih. Smučarski klub je osnovna organizacija znotraj katere deluje Smučarska šola Intersport Pohorje. V klubu si z različnimi aktivnostmi in dejavnostmi prizadevajo za razvoj kakovostnega in celovitega športa mladih, otrok ter odraslih, za njihov zdrav načina življenja.  V SK Pohorje imajo različne tematske razvojne poti. Tako tudi znotraj različnih dejavnosti aktivno poteka projekt NLB Šport mladim, kateri tudi omogočajo tovrstne projekte, namenjene otrokom in mladini v naši celotni regiji.

Smučarska šola Intersport Pohorje ponuja različne tečaje smučanja in deskanja, namenjene predšolskim in osnovnošolskim otrokom, izvajajo tudi individualne ali skupinske tečaje smučanja in deskanja tudi družinske pakete. Hotelska šola Intersport Pohorje že tradicionalno deluje na domačem Mariborskem Pohorju in ima zelo bogato tradicijo. V svojih smučarskih paketih ima veliko različnih možnosti ponudbe, saj lahko šola ponudi zelo različne individualne ali skupinske tečaje smučanja in deskanja tako za  lokalne, dnevne goste kakor tudi za dopolnitev in nadgradnjo znanja za vse obiskovalce in turiste v regiji in turistični destinaciji, nam celotni klub in Smučarsko šolo Intersport Pohorje predstavi Matej Mavrovič, SK Pohorje.

Znotraj alpske šole poteka celoletna vadba

Najpomembnejša dejavnost SK Pohorje je alpska šola, ki jo člani imenujejo tudi celoletna športna vadba, saj je poudarek na aktivni pripravi telesa na zimske aktivnosti na snegu. Prične se s septembrom, ko je na vrsti kondicijska priprava na zimo, traja pa vse do junija. Pozimi alpsko šolo obiskuje približno sto otrok. Ti pričnejo smučati na traku na Bellevue in kasneje na Slemenu.

»Prvi vikend otroke med 4 in 15 let razdelimo v homogene skupine, glede na znanje in starost. Prevzamejo jih učitelji, ki najbolj ustrezajo starostni skupini. Pri nas je poudarek na tehnično dovršenem strokovnem poučevanju smučanja na ravni, na kateri je otrok sposoben smučati. Pomembno je, da otrok prehaja pri svojem napredku. Pri nas otroci prehajajo ne samo po sezonah, ampak je možen prehod v eni sezoni, pač glede na smučarski razvoj,« razloži Tomaž Bele, vodja alpske šole v SK Pohorje.

V alpski šoli se poleg poučevanja smučanja trudijo nuditi tudi dodatni program, ki zajema tečaj smučanja za starše ter številne dogodke. Letos so obeležili svetovni dan snega – World Snow Day, s skupinskim spustom v dolino (prvi spust za letošnje začetnike), organizirana je bila tekma za starše – zmagovalec je postal Zlati Smuk Pohorski I. – Miha Završnik, priredili so olimpijski vikend s skoki in veleslalomom, »Smučarijo« – prikaz osvojenega znanja po skupinah, »Pustspust« – spust v maskah in tradicionalno zaključno tekmo.

»Naš namen je, da želimo učiti tehnično pravilno in varno smučanje. Strokovnega pravilnega in varnega smučanja je bilo v zadnjih letih manj. Z današnjo tehnologijo lahko že smuča vsak, a mi zagovarjamo  kakovostno in varno smučanje. Kakor se je v zadnjih 10 letih tehnologija in materiali izpopolnili, tako je potrebno nadgraditi in dodati nova specifična smučarska znanja. Ljudi želimo naučiti, da so piloti in ne potniki, kar pomeni, da znajo izkoriščati materiale in prilagajati lastno znanje, glede na teren in populacijo na smučišču, tudi na različne naklonine, da nenehno kontrolirajo širino hodnika smučanja ter hitrost, da ne pride do nesreč,« pove vodja Smučarske šole Intersport Pohorje.

Olimpijski vikend

Olimpijski vikend

Smučarija

Zlati Smuk Pohorski I.

V klubu uspešno deluje tudi tekmovalna selekcija Raceteam Intersport Pohorje, ki je v letošnji sezoni dosegala vidnejše rezultate v kategorijah U8 in U12.

Med člani pridobijo ustrezen bodoči kader

Za kakovostno poučevanje pa skrbi ustrezno usposobljen kader, med katerimi so strokovni delavci prve in druge stopnje, trenerji in trenerji pro alpskega smučanja. Letošnje leto je bilo za klub SK Pohorje še posebej uspešno tudi pri izobraževanju in specializaciji novih učiteljev in pripravnikov alpskega smučanja. »Letos se nam je pridružilo 19 novih učiteljev smučanja in deset pripravnikov. Kar nas loči od ostalih smučarskih klubov in je naša dodana vrednost, je prav naša celotna ekipa kluba. Naši učitelji so svoja znanja strokovno pridobili, pred začetkom vsake smučarske sezone, tudi med aktivnim delom v sami sezoni poskrbimo, da združeno izvajamo dodatna tematska usposabljanja in poučevanja specializacije za vse naše učiteljice in učitelje. V naših vrstah že delujejo pripravniki in učitelji alpskega smučanja, kateri so kot otroci začeli smučati v naši alpski šoli in nabirali kilometrino na snegu, sedaj pa svoje znanje že prenašajo in širijo drugim. To je investicija v posameznikovo znanje, ki se nam bogato povrne,« razloži Mavrovič.

World Snow Day (Svetovni dan snega, op.a.)

V SK Pohorje si namreč  vsako sezono prizadevajo iz vrst Alpske šole Intersport Pohorje tudi ustvariti nabor tekmovalcev in bodočega strokovnega kadra. »Čim več mladih poskušamo navdušiti za alpsko smučanje in poučevanje. Od četrtega pa vse do 18 leta otrok dobi kvaliteto in veliko bogatih ter kakovostnih kilometrov na smučišču, kar je odlična iztočnica za kariero bodočega učitelja smučanja, saj dobrega učitelja odlikujejo izkušnje in ne le samo znanje. Naši učitelji, kateri se kasneje udeležujejo strokovnih tečajev, so z lahkoto opravili praktične izpite in napredovali v strokovnih nazivih,« še razloži vodja smučarske šole.

V SK Pohorje, smučarskem klubu s tradicijo v regiji, je trenutno 150 članov, med njimi je 110 strokovnega kadra, kar zajema tekmovalce, trenerje, učitelje, pripravnike in sodnike. Znotraj kluba deluje 55 aktivnih članov, torej strokovnih izobraženih članov in še dodatno  40 pridruženih članov, med katerimi so starši in simpatizerji kluba.

SK Pohorje deluje znotraj smučarske zveze Slovenije po smernicah in usmeritvah ZUTS, smo pa tudi člani SLOSKI alpskih klubov v Sloveniji. »To nam omogoča, da imamo v naši panogi možnost razvoja tekmovalnega smučanja, tudi organizacije tekmovanj in posameznih panog znotraj tekmovalnega dela. Kader, ki ga imamo, razpolaga z naborom različnih znanj, njihova strokovna usposobljenost pa nam omogoča delo na različnih nivojih in nešteto možnosti razvoja znotraj panoge,« pove Mavrovič.

Želijo si boljši otroški poligon

Poleg ustreznega kadra pa uspešno zgodbo SK Pohorje po besedah vodje smučarske šole omogočajo tudi naravne danosti, ki jih nudi Pohorje. »Imamo praktično smučišče sredi mesta, iz 1042 m se je mogoče spustiti v dolino, imamo najdaljšo nočno progo. V Avstriji se denimo takšna smučišča že zapirajo, tukaj pa lahko kvalitetno smučamo več kot 100 dni vse do doline. Upravljalec Visit Pohorje se resnično vsako sezono trudi, da je teren ustrezno pripravljen,« pove vodja šole smučanja in doda, da si v SK Pohorje želijo potrebne nadgradnje otroškega poligona in morda dodelave začetniškega smučišča Sleme, da bi jim prisluhnili zaradi potreb otroškega in mladinskega alpskega turističnega turizma.

Zaključna tekma.

»Ko otrok začne smučati, je zanj atraktiven poligon, nato pa je treba z njim na zahtevnejši teren. Otroški poligon in začetniška blaga naklonina je nujno potrebna pri poučevanju smučanja začetnikov. Takšni tematski poligon omogoča vsem začetnikom različnih starosti kvalitetnega in varnega poučevanja smučanja. Ob podpori različnih rekvizitov in elementov na samem terenu zagotovimo vsem obiskovalcem kvalitetne pogoje za prve korake, kateri pa nam zagotavljajo nadaljnji turistični razvoj destinacije in nenehno konstanto pri prihodu turistov na smučarsko destinacijo. Pri našem delu v Hotelski šoli opažamo, da se na smučišče že vračajo tudi vnučice in vnuki naših tečajnikov, tako da je za družinski turizem, čez sezono vedno poskrbljeno, nadejamo pa se, da bodo bodoče urejene namestitvene kapacitete v okolju poskrbele za dvig in povečan obseg turistične ponudbe,« še pove vodja šole smučanja.

Naslednja proga je Sleme, a otroci na sedežnico sami ne morejo. V SK Pohorje se tako nadejajo, da bi bilo v prihodnosti na obstoječem poligonu mogoče vzpostaviti še dodatno vlečnica na krogce ali sidra. S tem bi se lahko otroški poligon razdelil na začetniški poligon s trakom in dodatno vlečnico za otroke in odrasle, kar bi omogočilo večjo in pestrejšo ponudbo ter še boljše in kakovostnejše poučevanje smučanja in deskanja.

Smučanje in deskanje v dolino v našem mestu Maribor je zelo prepoznano in turistično zanimivo ter s ponudbo nočne smuke omogoča, da dejansko lahko vsak najde svoj čas za kakovostno rekreacijo ali športno udejstvovanje v regiji. Ob velikem obisku ob koncih tedna, si v SK Pohorje želijo, da bi se lahko dodatno vzpostavile pomožne poti v dolino do vzpenjače. Rdeča glavna tranzitna pot v dolino bi tako pridobila obvoz v obliki modre poti v dolino. Oskrbovalna pot v poletnem času je tako ena od možnosti za uporabo v zimskem času, tako pa bi se razbremenil glavni tranzit, hkrati pa bi omogočal začetnikom lažji spust v dolino in bi se na samih smučarskih terenih Mariborskega Pohorja koncentracija smučarjev in deskarjev tudi občutno razbremenila.

Ponosni na vse naše dosežke v zadnjih letih

V SK Pohorje s ponosom povedo, da so srečni in hvaležni za uspešno smučarsko sezono v letu 2021/2022, vsem otrokom –  tečajnicam in tečajnikom, staršem in vsem pa se zahvaljujejo za zaupanje in izkazano podporo.

Pretekli uspehi nam dajejo samozavest, da si vedno postavimo visoke cilje za prihodnost. Vzgoja otrok in mladine, usposabljanje, izobraževanje sta ključna za nadaljnji razvoj in rast SK Pohorje. Komunikacija in informiranost, strokovno in tehnično delovanje nam je zelo pomembna. Ob nenehni digitalizaciji in ostalih tehnoloških možnostih si želimo našo ponudbo razviti in nadgraditi, s ciljem zagotovitve kvalitetnih pogojev za naše delo in nadaljnje naše aktivnosti.
Matej Mavrovič, vodja smučarske šole Intersport Pohorje.

»V imenu strokovnega sveta SK Pohorje se zahvaljujemo vsem našim učiteljicam, učiteljem in trenerjem za njihovo predano, srčno, kvalitetno, strokovno opravljanje dela in vseh nalog v celotni smučarski sezoni. Vi VSI ste nepogrešljivi členi v celotnem mozaiku, z vami si želimo širiti popularnost in poučevanje otrok in mladine ter strokovnega izobraževanja z razvojem znanj in veščin vseh nas kot smučarskega naroda,« pove Matej Mavrovič, vodja smučarske šole Intersport Pohorje, SK Pohorje.

#Mivasnaučimosmučati #Pilotinnepotnik #Zapeljismučko #SmučarskašolaINTERSPORTPohorje #AlpskašolaINTERSPORTPohorje #Alpskaruls #RaceteamINTERSPORTPohorje #SKPOHORJE

www.enjoyment.si