Mestna občina Maribor je v letu 2019 v sklopu urejanja Glavnega trga in Koroške ceste pristopila k urejanju podzemnih smetnjakov, ki bi postopoma nadomeščali obstoječe zbiranje odpadkov na ekoloških otokih. 

V letu 2020 je bila na lokaciji ob UGM obstoječa lokacija smetnjakov zamenjana z novim sistemom podzemnih smetnjakov za ločeno zbiranje odpadkov. Lokacija je bila izbrana na podlagi izhodišča, da je na isti lokaciji že bil vzpostavljen ekološki otok, pojasnjujejo na občini. A je postavitev podzemnih smetnjakov močno razburila javnost, saj ti pokrivajo del zelenice in zastirajo pogled na skulpturo Forma Viva. Mariborski župan Saša Arsenovič je že takrat priznal, da je pri postavitvi šlo za napako in bodo smetnjaki le začasna rešitev. Sedaj pa napovedal, da se bodo smetnjaki le prestavili. 

Smetnjaki bodo prestavljeni do maja

Kot nam pojasnijo na mariborski občini, je v pripravi je javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje. Potopni smetnjaki bodo prestavljeni na Koroško cesto v križišču pri Ribiški ulici, občina pa bo skladno s krajinskim načrtom zasaditve poskrbela za prvoten videz območja. Dela se bodo izvajala v aprilu, končana pa naj bi bila v maju

Pri prestavitvi smetnjakov iz zdajšnje lokacije na novo ob Koroški cesti, bodo vso obstoječo opremo zgolj prestavili. »Potrebna bodo le gradbena dela na novi lokaciji. Strošek ocenjujemo na 50 tisoč evrov,« pojasnjujejo.

Strošek zajema:

  • vsa gradbena dela za vgradnjo notranjih betonskih enot na novi lokaciji
  • naročilo novih notranjih betonskih enot (6kom)
  • prestavitev in montaža obstoječih zunanjih enot na novo lokacijo (obstoječi zabojniki se lahko ohranijo in se prestavijo)
  • tlakovanje ob novi lokaciji


Občina še pojasnjuje, da je bila odločitev za selitev potopnih smetnjakov iz obtoječega mesta na naslednjo možno lokacijo v bližini sprejeta, zaradi pripomb strokovne javnosti da postavitev podzemnih smetarnikov preveč posega v območje kulturnega spomenika. »Po preverjanju prostorskih možnosti v neposredni bližini zdajšnje lokacije, je določena in izbrana nova lokacija ob Koroški cesti, ki je od zdajšnje oddaljena cca 100 metrov,« so še dodali.