Po tem ko je prvega junija vlada Roberta Goloba zamenjala predstavnike države v svetu zavoda, je petkova prva seja v novi sestavi prenesla več presenečenj in ekspresnih odločitev, o katerih ni bil nihče pred sejo obveščen, za spremembe pa tudi ni bilo zadovoljive argumentacije.

Svetniki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so v petek izglasovali sklep o premestitvi sedeža ustanove iz Maribora v Ljubljano. O tej nameri po neuradnih informacijah STA vodstvo in zaposleni predhodno niso bili obveščeni. Prvi med svetniki Luka Kajtna je danes sporočil, da bodo o premestitvi v ponedeljek odločali znova.

Odločitev je povzročila precej nejevolje med zaposlenimi, pa tudi širše, saj je predsednik vlade Robert Golob pred kratkim obiskal Maribor in poudaril pomen decentralizacije, poleg tega pa ima NLZOH sedež v Mariboru že od ustanovitve.

Brez posvetovanja z vodstvom in MOM

V petek je potekala redna seja sveta NLZOH, potem ko je vlada Roberta Goloba 1. junija razveljavila imenovanje predstavnikov vlade v svetu in za preostanek mandata imenovala nove – Simono Gerenčer, Sonjo Bezjak, Janeza Jesenovca in Luko Kajtna. Kajtna je bil na petkovi seji izvoljen za predsednika sveta.

Po neuradnih informacijah STA je na seji predlagal razširitev dnevnega reda, po kateri bi svetniki med drugim obravnavali tudi spremembe sklepa o ustanovitvi NLZOH. Sklep o razširitvi dnevnega reda je bil sprejet, zanj so glasovali vsi štirje predstavniki vlade, proti pa je glasovala predstavnica zaposlenih Mojca Fašmon Durjava.

Ob tem je po neuradnih informacijah predstavnica zaposlenih na seji izrazila začudenje, da se tako pomembne spremembe sprejemajo brez posvetovanja z vodstvom NLZOH, Mestno občino Maribor in ostalimi deležniki.

Tako naj bi sedež NLZOH iz Maribora premestili v Ljubljano, v objekt, kjer se nahaja ljubljanska območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), v manjšem obsegu pa ima na tem naslovu prostore tudi NLZOH. Prav tako s spremembo uvajajo dvotirno vodenje zavoda, po katerem zavoda ne bo več vodil direktor, pač pa bosta direktorja dva – strokovni in generalni.

Sklep bodo znova obravnavali

Kajtna je v sporočilu za javnost danes napovedal, da bo v ponedeljek sklicana dopisna seja sveta. Po njegovih besedah so okoliščine glede spremembe sedeža zavoda znova preučili in bodo omenjen sklep s petkove seje vnovič obravnavali na dopisni seji. “Pri obravnavi ne bomo zanemarili dejstva, da se trenutna vlada zavzema za decentralizacijo in regionalizacijo države,” je dodal.

STA je na Kajtno naslovila vprašanja, če to pomeni, da bi svet NLZOH v ponedeljek lahko razveljavil odločitev o premiku sedeža v Ljubljano. “Nobenega sklepa ne bomo razveljavili. Oblikovali bomo nov sklep, ki bo šel v smeri, da ostane sedež NLZOH na obstoječi lokaciji, torej v Mariboru,” je odgovoril.

Ob tem so svetniki na predlog Kajtne izglasovali tudi razveljavitev razpisa za direktorja NLZOH. Zdajšnji direktorici NLZOH Tjaši Žohar Čretnik se mandat izteče 24. julija. Na NLZOH so zato prvotni razpis objavili 11. aprila. Na njem je bila edina kandidatka Žohar Čretnikova, a so zaradi neodločenega glasovanja svetnikov na seji 11. maja razpis ponovili. Nov razpis so v uradnem listu objavili 20. maja, na razpis je prišla ena prijava.

Po neuradnih informacijah STA je Kajtna na seji razveljavitev razpisa utemeljil s prehodom na dvotirno vodenje NLZOH, zaradi katerega aktualni razpis ni več ustrezen. Za STA je danes pojasnil, da gre za “spremembo, ki ji bodo sledili tudi drugi zdravstveni zavodi, na primer NIJZ”.