Maribor

Še en udarec zaradi finančnih rezov v Mariboru, tokrat na tapeti področje sociale

Uredništvo , 15.06.23 ob 17:38

Danes so iz mariborske občine sporočili še eno slabo novico.

Še en udarec zaradi finančnih rezov v Mariboru, tokrat na tapeti področje sociale

V teh dneh aktivno potekajo usklajevanja glede izvajanja proračuna MOM. Na občini so s stanjem seznanili športna društva, direktorje kulturnih zavodov, izvajalce programov s področja kulture in mladine, danes pa tudi s področja sociale.

Izdane bodo začasne odločbe z 80 % predvidenega zneska

Sprejet proračun za MO pomeni načrt razpoložljivih sredstev, njihova realizacija pa je odvisna od številnih drugih dejavnikov. Trenutno smo postavljeni pred dejstvo, da je potrebno proračun izvesti z nižjimi zneski, kot bi si želeli in je bilo sprva načrtovano,” so sporočili iz mariborske občine in poudarili, da gre zaenkrat za začasne ukrepe, vse pa je odvisno od realizacije prihodkovne strani proračuna čez poletje.

Tudi na področju sociale bodo izdali začasne odločbe s sporočilom, da bodo naredili vse, da se jeseni situacija stabilizira ter programi izvedejo v skladu z načrti, so dejali. Javni razpisi za sofinanciranje programov s področja sociale v MO Maribor bodo izvedeni, izdane pa bodo začasne odločbe s 80 % predvidenega zneska. Enako velja za sofinanciranje društev upokojencev MOM.

Zagotovili bomo tudi sredstva za sofinanciranje dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v MOM za leto 2023 in 2024 v višini do 80% predvidenega zneska za vse dopolnilne programe. Znesek, ki je bil predviden za subvencioniranje oskrbe na daljavo v višini 6.000 evrov bo prav tako poravnan, MO Maribor bo tudi v prihodnje nadaljevala s štipendiranjem nadarjenih študentov in dijakov,” so še zapisali in dodali, da se zavedajo pomena zagotavljanja ustrezne socialne oskrbe.

Tudi nadalje bomo podpirali delovanje socialnih ustanov. Rdeči križ Maribor bo tako s sprejetjem pogodbe začasno upravičen do 80% predvidenih sredstev, Socialna kuhinja pa bo po podpisu pogodbe upravičena do sredstev v predvideni višini,” so še sporočili iz MOM in navedli, da je bilo v lanskem letu za področje sociale iz proračuna MO Maribor namenjenih 7,5 milijona evrov, letos je bilo sprva po prvem branju načrtovanih 8,3 milijone, po drugem branju se je znesek povečal na 8,4 milijone evrov, ki jih MO Maribor namenja za področje sociale.

Gre le za zadnji finančni rez mariborske občine

Potem ko so s finančnimi rezi pred dvema tednoma seznanili športna društva in klube ter prejšnji teden javne zavode s področja kulture, so predstavniki mariborske občine ta teden te predstavili še izvajalcem programov s področij kulture, mladine in sociale. Napovedali so, da bodo z izbranimi na programskem razpisu na področju kulture in mladine zaenkrat sklenili pogodbe v višini 80 odstotkov letošnjega zneska, za projektni razpis pa bo razdeljenih le 60 odstotkov razpisanih sredstev. Zaradi finančne luknje v občinski blagajni krčijo sredstva tudi javnim kulturnim zavodom, športnim društvom in klubom pa zagotavljajo samo 60-odstotno financiranje.