Prenova Lenta se le bliža zaključku, v tem trenutku se izvajajo še zadnje korekcije. Nabrežje reke Drave tako dobiva svojo končno podobo. V okviru projekta obnove Lenta, kjer je gradbeno obrtniška dela izvedlo Cestno podjetje Ptuj, so prenovili vodovod, plinovod in meteorno kanalizacijo. Prav tako so uredili vročevod in obnovili okoli 25.000 kvadratnih metrov površin, z enotnim tlakovanjem in osvetlitvijo ter novimi zasaditvami in urbano opremo.

»Javnost je to očitno zelo dobro sprejela, saj je na Lentu tudi ob nizkih temperaturah veliko ljudi, ki uživajo v mirnem sprehodu ob reki,« je dejal župan Saša Arsenovič. »Krajinska arhitektura se sicer še ne kaže v polnem zelenju, saj morajo rastline še zrasti,« je dodal.

Mnoge pa najbolj zanima, kam je izginila fontana, ki je stala pred Hišo stare trte. Tako je občan na platformi to vprašanje naslovil na občino. Zanimalo ga je tudi, ali bo fontana vrnjena na svojo prvotno lokacijo ali jo bodo premestili kam drugam. 

Fontane ne bodo vrnili na prvotno mesto

Kot mu odgovorijo na občini, ob prenovi Lenta sledijo viziji, da bi na dravskem nabrežju nastalo novo odprto prizorišče, ki bi omogočalo prostor za večja druženja, razna dogajanja, koncerte in prireditve, torej, da bi Lent znova postal prostor združevanja in povezovanja. 

»Dodatno želimo izpostaviti tudi Hišo Stare trte, ki ima vedno več vsebin in obiskovalcev, zato fontane na staro lokacijo ne nameravamo ponovno umestiti,« še pojasnijo in dodajo, da je fontana trenutno deponirana v skladišču podjetja Nigrad. 

Kot je za Radio Maribor pred časom pojasnil Zavod za varovanje kulturne dediščine je bila omenjena fontana postavljena ob prenovi Lenta konec 80-ih, oziroma na začetku 90-ih let 20. stoletja in ni bila vpisana v register kulturne dediščine. Zato ZVKDS ob načrtovanju nove ureditve Lenta ni pogojeval njene ohranitve na istem mestu. Iz popisa in evidenc tako o njej ni veliko informacij. »Avtor ni znan, vemo pa, da je nastala v letu 1989 ter da je izdelana iz apnenca in njen podstavek iz betona,« še dodajo na občini.