Potem ko je v Mariborski livarni Maribor stanje v zadnjem času vse prej kot rožnato in je podjetje, ki je v 100-odstotni državni lasti, tik pred plačilno nesposobnostjo in s tem na poti v stečaj, nas je zanimalo, kaj bodo za rešitev nekoč največjega mariborskega podjetja, ki zdaj zaposluje 350 ljudi, storili na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport ter v Slovenskem državnem holdingu. Podjetje je v lanskem letu ob 43 milijonih evrih prihodkov beležilo izgubo v višini 3,6 milijona evrov.

Z Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport so nam odgovorili, da z ministrom Matjažem Hanom že od samega nastopa mandata spremljajo stanje v podjetju in so v rednem kontaktu z vodstvom podjetja.  V septembru je minister Han skupaj s predsednico Zveze svobodnih sindikatov Slovenije ponovno obiskal podjetje in se sestal s predstavniki delavcev. Obenem je tudi sklical sestanek z vodstvom podjetja in vodstvom Slovenskega državnega holdinga z namenom iskanja ustrezne rešitve. Na sestanku je bilo ocenjeno, da je družba doslej pridobila obsežno pomoč države, nadaljnjega ukrepanja države pa pravila o državnih pomočeh ne dovoljujejo. Podjetje potrebuje strateškega partnerja, za katerega SDH ostaja odprt.

Podjetje je s strani države že dvakrat prejelo državno pomoč

Mariborska livarna Maribor je v težavah zaradi vrste objektivnih okoliščin: posledic pandemije covid-19, težav v dobaviteljskih verigah, energetske krize in zmanjšanja avtomobilske proizvodnje v Evropi. Minister je pojasnil je, da je lani takoj po začetku svojega mandata obiskal podjetje in v tem času je gospodarsko ministrstvo preverilo vse možnosti za pomoč podjetju. Vlada je sicer Mariborski livarni že dvakrat dodelila državno pomoč. Leta 2015 ji je na podlagi takrat veljavnega Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah namenila sredstva za prestrukturiranje, in sicer v višini 5,1 milijona evrov (4,3 milijona evrov za dokapitalizacijo in 764 tisoč evrov za obročno plačilo regresne terjatve). Nato je država v letih 2019 in 2020 ob pandemiji covida -19 podjetju odobrila moratorij na plačilo obveznosti. Podjetje je sicer od leta 2009 dalje prejelo neposredno od države več kot 13,3 milijona evrov različnih pomoči, tako za naložbe v razvoj in industrijske raziskave, ustvarjanje novih ali ohranjanje obstoječih delovnih mest kot za reševanje finančnih problemov in prestrukturiranje. Poleg tega sta se v finančno sanacijo intenzivno vključila tudi DUTB in SDH.

EU dovoljuje le enkratno državno pomoč za prestrukturiranje podjetij v težavah v obdobju desetih let

Pravni okvir Evropske unije onemogoča dodelitev nove državne pomoči za prestrukturiranje družbi v težavah pred obdobjem desetih let od zadnje dodelitve oziroma zaključenega programa prestrukturiranja. “EU torej dovoljuje le enkratno državno pomoč za prestrukturiranje podjetij v težavah v obdobju desetih let. Kljub temu je gospodarsko ministrstvo dvakrat preverilo pri Evropski komisiji možnosti za odobritev nove pomoči. Evropska komisija je obakrat pisno odgovorila odklonilno in poudarila, da bi bila nova dodelitev državne pomoči v nasprotju s pravili o državnih pomočeh, saj desetletni rok za ponovno podelitev pomoči še ni potekel,” so zapisali na ministrstvu. Minister Han se je nato zavzel za to, da Mariborska livarna Maribor dobi novega lastnika. “Kot sem razumel SDH, so njihova vrata odprta za vse zainteresirane.”

Iskanje strateškega partnerja je bilo do sedaj neuspešno

V Slovenskem državnem holdingu (SDH) so nam pojasnili, da je bilo v preteklih letih več poskusov iskanja strateškega partnerja za družbo Mariborska livarna Maribor neuspešnih, saj so bili večinoma prekinjeni zaradi omejenega interesa ali odstopa investitorjev po izvedenem skrbnem pregledu družbe. SDH je kljub temu v letošnjem letu nadaljeval z iskanjem strateškega partnerja za družbo, vendar sta oba zainteresirana investitorja bila pripravljena družbo prevzeti za 1 evro ob večmilijonski nepovratni državni pomoči, ki pa je zaradi EU pravil prepovedana. “SDH bo še naprej izvajal pogovore z različnimi investitorji, ki bodo izkazali interes, vendar do sedaj še ni prejel ponudbe, ki bi hkrati omogočila vzdržno poslovanje podjetja ter v okviru predlagane strukture morebitne transakcije izpolnjevala EU pravila glede državne pomoči,” so povedali.

V Slovenskem državnem holdingu še dodajajo, da kljub obsežni finančni podpori z njihove strani in države v zadnjih 10 letih, s katero je SDH uspel finančno prestrukturirati podjetje, Mariborska livarna ni uspela v celoti izvesti poslovnega prestrukturiranja, saj od leta 2016 dalje posluje z izgubo. “Družba je v izjemno zahtevni poslovni situaciji, SDH pa kot lastnik, kljub načrtnim prizadevanjem za ohranitev podjetja, zaradi EU pravil nima več razpoložljivih ukrepov za nadaljnjo finančno podporo družbi. Dodatni ukrepi SDH za zagotavljanje potrebne likvidnosti družbi bi namreč šteli za državno pomoč, le-te pa družbi MLM po pravilih EU ni več mogoče dodeliti, saj jih je v roku zadnjih 10 let že prejela.”

Na vprašanje, ali se SDH-ju zdi prav, da je predsedniku uprave Mariborske livarne kljub večmilijonski izgubi podaljšan 5-letni mandat, so odgovorili: “Predsednika uprave družbe MLM imenuje nadzorni svet družbe, zato tega ne moremo komentirati.