Kot so za nas potrdili v Plinarni Maribor, navedbe o podražitvi cene zemeljskega plina držijo. Razlog podražitve je v izrednih razmerah na svetovnih trgih energentov, ki se odražajo predvsem v ekstremno visokih cenah produktov zemeljskega plina. “Zaradi teh dejstev in s tem povezanimi stroški, smo v Plinarni Maribor bili primorani v spremembo cene, ki pa je še zmeraj precej nižja od trenutnih cen na trgu,” so za nas pojasnili ter v nadaljevanju zagotovili, da dobava zemeljskega plina odjemalcem Plinarne Maribor poteka zaenkrat nemoteno.

Nov cenik bo veljal od 1. maja

Skladno z Zakonom o oskrbi s plini in navodili Agencije za energijo, je mariborska plinarna svoje odjemalce že obvestila o spremembi tako imenovanega splošnega cenika oziroma cenika zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce, ki začne veljati s 1. majem 2022.

Sprememba splošnega cenika, ki bo veljala od 1. maja

“Kako dolgo bodo vztrajali visoki nivoji cen, je izjemno težko in nehvaležno napovedati” so opozorili v Plinarni Maribor ter v nadaljevanju razložili, da je razlog za nastalo situacijo “svetovnega geopolitičnega formata”. Bodo pa cene za svoje odjemalce ustrezno prilagodili takoj, ko bodo razmere to dopuščale.

Kakšne spremembe se obetajo?

Trenutno veljavna cena MWh zemeljskega plina (brez predpisanih dajatev in DDV) znaša 57,00 evrov za obstoječe in 94,99 evrov za nove gospodinjske in male poslovne odjemalce. S 1. majem 2022 bo le-ta znašala 72,00 evrov za obstoječe in 89,00 evrov za nove gospodinjske in male poslovne odjemalce, torej se bo cena plina za obstoječe odjemalce zvišala za 26,3 odstotka, za nove odjemalce pa se bo znižala za 6,3 odstotka.

V povprečju se bo skupni mesečni strošek, ki vključuje vse predpisane dajatve, DDV in omrežnino, za stanovanje v velikosti cca. 70 m2 povišal za približno 11 evrov oziroma za slabih 18 odstotkov, za hišo v velikosti cca. 200 m2 pa se bo povišal za približno 30 evrov oziroma za dobrih 19 odstotkov.

“Za svoje gospodinjske in male poslovne odjemalce zemeljskega plina z letno porabo do vključno 107.690 kWh vsako leto (predvidoma v septembru) pripravimo akcijsko ponudbo z zagotovljeno fiksno ceno plina in enakomernim mesečnim obrokom za obdobje enega leta,” so dodali v Plinarni Maribor. S tem odjemalcem omogočijo porabo plina brez cenovnih nihanj oziroma enakomerno porazdelitev stroškov porabe plina skozi vse leto.

Tako lahko sami poskrbite za manjšo porabo plina

Tudi vsak posameznik lahko kar sam poskrbi, da je cena na končni položnici “normalna”. Sicer “v Plinarni Maribor svoje odjemalce vse leto pozivamo k racionalni rabi energenta – s priporočili za učinkovito, gospodarno ogrevanje doma, z ustvarjanjem prihrankov porabe in stroškov energenta.”

Prostore ogrevamo le takrat, ko jih resnično potrebujemo. Če smo odsotni od doma za kratek čas, ogrevajmo stanovanje na 15 stopinj Celzija, v primeru daljše odsotnosti, pa lahko termostatske ventile nastavimo na pozicijo varovanja pred zmrzaljo. Temperaturo prostorov prilagodimo glede na rabo prostora. Bivalne prostore ogrevamo na temperaturo med 20 in 21 stopinj, medtem ko naj bi bila temperatura v spalnicah le med 17 in 18 stopinj. V prostorih, kjer so gospodinjske naprave, kot so hladilnik, štedilnik, pomivalni stroj, ki že z delovanjem ogrevajo prostor, naj bo temperatura okoli 18 stopinj.

Znižanje temperature za eno stopinjo, pomeni 6 odstotkov nižje stroške ogrevanja.

Ogrevajmo tudi ponoči, saj prav nič ne bomo prihranili, če bomo ponoči ogrevanje izklopili. Da se ohlajen prostor ponovno segreje na ustrezno temperaturo, sta potrebna namreč višja temperatura vode in močnejši pretok v radiatorjih, kar pomeni večjo porabo energenta. Zato je priporočljivo, da temperaturo ponoči le znižamo, na primer na 18 stopinj. Pomembno je tudi intenzivno prezračevanje in zaprtje rolet za manj toplotnih izgub. V času ogrevalne sezone zračimo prostore v najtoplejšem delu dneva. Kratkotrajno, intenzivno prezračevanje pomeni bistveno manj izgub kot okna, ki so ves čas le priprta. Če želimo prostor prezračiti, odprimo okna na stežaj za 10 do 15 minut, da ustvarimo prepih. V zimskih hladnih nočeh se skozi okna izgubi veliko toplote.

Z zaprtjem rolet in žaluzij ter zastiranjem zaves lahko zmanjšamo toplotne izgube tudi do 20 odstotkov.

Radiatorji delujejo z nezmanjšano efektivno močjo le tedaj, ko omogočimo prosto kroženje toplega zraka v prostoru. Kakršnekoli ovire, kot so brisače ali zavese na radiatorjih, zakrivanje radiatorjev s pohištvom ali uporaba le-teh za sušenje oblačil, radiatorjem toplotno moč zmanjšujejo za petino. Tam, kjer so radiatorji postavljeni ob okno, je priporočljivo ob njihovo zadnje lice postaviti posebno izolacijsko ploščo (reflektor). S tem dosežemo prihranke pri energiji za ogrevanje, saj zmanjšamo prehajanje toplote skozi zid za radiatorjem in toploto usmerimo v sredino prostora. V ogrevalnem sistemu ne sme biti zraka, ker le-ta poslabša oddajanje toplote v prostor. Priporočljivo je, da vsak radiator posebej odzračimo, saj neodzračeni radiatorji povečajo porabo energenta tudi do 15 odstotkov.

Uporaba termostatskih ventilov. Termostatski ventil na priključku radiatorja uravnava dotok tople vode v radiator glede na želeno temperaturo v prostoru. Z njihovo uporabo lahko privarčujemo med 4 in 8 odstotkov energije, potrebne za ogrevanje. Pri tem je dobro biti pozoren na to, da jih ne zakrivajo zavese, saj bodo le tako delovali najbolj učinkovito. Tesnjenje oken in vrat za večje prihranke. Okna in vrata sodijo med največje toplotne izgubarje, saj skozi steklo in špranje uhaja največ toplote. Zaradi uhajanja toplega zraka lahko izgubimo v povprečju tudi 30 odstotkov energije, zato je pomembno, da pred zimo zatesnimo tako stene, okna in vrata.

Pomembni so tudi redni pregledi in vzdrževanje ogrevalnega sistema. Z rednimi pregledi in pravilnim vzdrževanjem ogrevalnih sistemov optimiziramo porabo energije in z njo povezane stroške. Priporočljivo je, da po koncu vsake ogrevalne sezone, pri za to usposobljenih strokovnjakih, naročimo redni pregled in kontrolo delovanja svojega ogrevalnega sistema. Serviser bo tako preveril delovanje črpalk, ekspanzijske posode in varnostnih ventilov ter tlak vode v centralni kurjavi, ki mora biti med 1,5 in 2 bara. Prenizek tlak lahko pomeni, da so v sistemu netesna mesta, ki jih je potrebno pred pričetkom nove ogrevalne sezone sanirati.

Če na splošno ugotavljamo, da so stroški ogrevanja v našem gospodinjstvu visoki, je ne glede na čas ogrevalne sezone, vredno razmisliti o posodobitvi, obnovi ali zamenjavi ogrevalnega sistema. Tako lahko bistveno zmanjšamo porabo energenta, s tem pa znižamo tudi stroške ogrevanja v svojem domu.