Na zadnji 29. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, ki je potekala 27. januarja, je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Maribor. V okviru tega odloka so mestni svetniki  sprejeli prenos Malečniškega mostu iz občine na upravljanje Direkcije RS za infrastrukturo.

Potrebno je sprejeti še Uredbo o prekategorizaciji

Spomnimo, varnost Malečniškega mostu, ki povezuje naselje Malečnik s Pobrežjem, je že nekaj časa vprašljiva. Zato tudi na njem ni dovoljen tovorni promet. Da se bo država končno lotila njegove sanacije (ali gradnje novega), ga je potrebno prenesti v upravljanje Direkcije RS za infrastrukturo. Na vprašanje mestni občini, kateri postopki sledijo sprejetju prenosa na mestnem svetu, so nam odgovorili: “Potem morata Ministrstvo za infrastrukturo in Vlada RS še sprejeti Uredbo o prekategorizaciji, kar bo predvidoma realizirano v spomladanskih mesecih.” Direkcija bo po prevzemu objekta ocenila njegovo stanje ter nato nadaljevala z vsemi potrebnimi aktivnostmi.

Meljska cesta se iz upravljanja države prenese na občino

Del dogovora z direkcijo je tudi, da se Meljska cesta skupaj z Galerijo do Malečniškega mostu prenese v upravljanje Mestne občine Maribor. “Cesta bo prenesena v upravljanje Mestne občine Maribor in redno vzdrževana skladno z letnimi načrti mestne občine,” so sporočili iz Mestne občine Maribor.