V Domu kulture Ruše prireditev bodo jutri, v petek, ob 17. uri obeležili 30-letnico delovanja Mažoretnega in twirling kluba Ruše.

Delovali tudi kot sekcija Godbe Ruše

Predsednica Mateja Najglič Vizjak je povedala, da je mažoretna skupina od leta 1989 do 2013 delovala kot sekcija Godbe Ruše. »Od tega jo je 16 let vodila Zvezdana Remšak, leta 2005 sva vodenje prevzeli z Natalijo Petar, od leta 2008 pa sem skupino vodila samostojno. V letu 2013 smo se v dogovoru z godbo odločili, da se razidemo in ustanovili so samostojno društvo Mažoretni in twirling klub Ruše. Vaditeljice so v tem času postale Dea Marko, Barbara Berglez in Katja Sinkovič, medtem ko sem organizacijske in administrativne obveznosti prevzela sama,« je pojasnila Najglič Vizjakova.

Veliko vloženega truda za prve nastope

Dekleta že od nekdaj delijo v dve skupini, in sicer mlajšo ter starejšo, glede na pravilnike mažoretnih tekmovanj pa tudi v skupino kadet, junior in senior. »Število mažoret se giblje okoli 15, hkrati pa jih je že plesalo v naših vrstah tudi 30. Vse je odvisno od dela sezone, starosti deklet in podobnega. Vpis želimo izvesti vsaj vsako drugo leto, a je potrebnega precej truda, predvsem zaradi ‘konkurenčnosti’ ponudnikov drugih dejavnosti za otroke. Sicer pa je dekleta še posebej težko motivirati, saj je potrebno najprej osvojiti osnove vrtenja, korakanja in plesa, preden se lahko začnejo udeleževati prvih nastopov. In slednje, glede na izkušnje, lahko traja vsaj leto dni, če ne še več,« je dejala sogovornica.

Ob treningih še mažoretni tabor

Kljub vsemu se po njenih besedah trudijo zagotoviti, da otroci prejmejo kvalitetna znanja, zato se redno udeležujejo usposabljanj za vaditelje, medtem ko se je Dea Marko preizkusila tudi že v sodniških vodah. »Dekletom nudimo treninge dvakrat tedensko, organiziramo mažoretni tabor v času jesenskih počitnih in jim omogočimo tudi obisk tabora v organizaciji Mažoretne zveze Slovenije (MZS), v katero smo včlanjeni,« pravi Najglič Vizjakova.

Zavidljivi uspehi na tekmovanjih

Ob nastopih, ki jih redno izvajajo samostojno ali v sodelovanju z Godbo Ruše, se dekleta zelo rada udeležujejo tudi tekmovanj. In letošnje leto je bilo zanje še posebej zanimivo. »Kljub temu, da smo imele težave pri sestavi starostno primerne skupine v naši primarni zvezi, smo se udeležile tekmovanja v Prvem koraku – disciplini za najmlajše mažorete, kjer so punce osvojile 4 zlate in 1 srebrno medaljo. V okviru Mažoretne in twirling zveze Slovenije so se dekleta udeležila tekmovanja v solo in par disciplini, kjer sta Teja Tertinek in Lana Jakopiček v kategoriji par junior osvojili 3. mesto. Prav tako sta bili tretji na mednarodnem tekmovanju v Samoboru, kjer pa so odlične rezultate dosegle tudi druge naše članice – osvojili smo namreč še tri 4. in eno 6. mesto. Konec septembra so se 3 dekleta udeležila še Evropskega pokala ADA v Vukovarju ter osvojila 6. in 9. mesto,« je pravi Najglič Vizjakova. Članice so se lani oktobra predstavile tudi v Zagrebu na tekmovanju svetovnega pokala v organizaciji MWF (Majorette Sport World Federation).

V prihodnost zrejo z optimizmom

O načrtih in cilji še pove, da želijo še naprej ohranjati to lepo dejavnost in jo približati dekletom, pa tudi fantom, saj so doslej v svojih vrstah imele tudi kar nekaj slednjih. »Želimo vzgojiti bodoče vaditeljice, naše naslednice, četudi je usklajevanje službenih, družinskih in društvenih obveznosti zelo naporno in težko. Lahko zatrdim, da z optimizmom zremo v prihodnost,« je sklenila Najglič Vizjakova.