Preteklo leto so v Regionalni razvojni agenciji za Podravje-Maribor (RRA) zaznamovale spremembe, ki jih ocenjujejo za pozitivne. Z njimi uresničujejo začrtano razvojno vizijo Podravja, ki pa se v letošnjim letom nadaljuje in nadgrajuje.

Širitev na novi dve področji

Uroš Rozman, direktor podjetja je posebno ponosen na dejstvo, da so dejavnost razširili na dve pomembni področji: »V letu 2021 smo RRA Podravje – Maribor preoblikovali na način, da bolje obvladujemo potrebe na področju regionalnega razvoja in povezovanja. Dejavnost smo razširili na dve pomembni področji, raziskave, razvoj in inovacije ter turizem, s čimer bomo uspešno obvladovali izzive projektov, ki so povezani tudi s tema področjema,« je pojasnil.

RRA Podravje je s pripojitvijo Inštituta Wcycle Maribor pridobila tudi dimenzijo krožnega gospodarstva, je še izpostavil direktor. V letošnjem letu se obeta tudi združitev s Štajerskim tehnološkim parkom, ki je trenutno že v zaključni fazi.

Kreativni park Drava

Pod okriljem RRA Podravje – Maribor poteka več kot 50 projektov, iz katerih je financirana glavnina 35 zaposlenih. Agencija, ki letos praznuje že 29 let obstoja, je najstarejša in tudi vsebinsko najbogatejša razvojna agencija v Sloveniji.

Regijsko stičišče podjetništva

RRA Podravje seveda tesno sodeluje z Mestno občino Maribor: »Z Mestno občino Maribor si bomo prizadevali, da Kreativni park Drava (KPD), kjer ima sedež tudi naša razvojna agencija, v tej finančni perspektivi s procesom prenove objekta postane sodobni podjetniško-razvojni center, ki bo predstavljal regijsko stičišče podjetništva, tehnologij in kreativnih industrij s tesno vpetostjo digitalizacije regije in usposabljanj ter svetovanj na področju podjetništva. KPD bo ponujal co-working prostore za podjetnike, razvojna podjetja in podjetniške mreže,” je pojasnil Rozman in nadaljeval: “Prav tako bo vključeval razstavno prireditveni prostor, ki bo omogočal izvedbo hišnih sejmov za regijsko gospodarstvo. V luči trajnostnega razvoja bomo znotraj KPD ustvarili regijski demonstracijski center krožnega gospodarstva, mrežnega talent centra za podporo mladim v šolah in programih usposabljanja ter demonstracijski center pametne stavbe, za katerega verjamem, da bo predmet velikega zanimanja ne samo slovenskega ampak tudi evropskega gospodarstva

V letu 2022 se bo nadaljevalo tudi sodelovanje 41 podravskih občin v projektu Invest Podravje, v okviru katerega pripravljamo strategijo privabljanja investitorjev, na spletni strani www.invest-podravje.si pa je na voljo veliko koristnih in uporabnih informacij, ki jih v svojem poslovanju s ciljem vključevanja v regijo potrebujejo tako potencialni kot obstoječi investitorji.

Destinacija Štajerska

Medtem, ko se je na našem področju že dobro prijela blagovna znamka Pubec, pri RRA ugotavljajo, da je regija kot taka primerna za blagovno znamko. Destinacije Štajerska – skupina turističnih produktov, bi temeljila na sodelovanju vseh zainteresiranih skupin in posameznikov ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja ter ohranjanju štajerske tradicije. »Občinske meje postajajo manj pomembne, v ospredje stopa skupni cilj – atraktivna, prepoznavna turistična destinacija Štajerska, iz katere želimo ustvariti mednarodno priznano blagovno znamko.«

Občinske meje postajajo manj pomembne, v ospredje stopa skupni cilj – atraktivna, prepoznavna turistična destinacija Štajerska, iz katere želimo ustvariti mednarodno priznano blagovno znamko.

Cilj je po mnenju direktorja dosegljiv z ukrepi, ki so že načrtovani. Vključujejo  vzpostavitev povezovalnih kolesarskih, pohodniških in vinsko-kulinaričnih tematskih poti ter pripadajoče prometne in neprometne infrastrukture.