Gradnja Zdravstvene postaje Magdalena teče h koncu. Kot so nam sporočili iz Zdravstvenega doma Adolfa Drolca, je bil tehnični pregled bil izveden 16. aprila, konec junija pa se predvideva otvoritev objekta.

"Takoj po otvoritvi bodo prej omenjene migracije ambulant iz starih v nove prostore, kjer pa bodo selitve potekale praviloma ob vikendih, da zaradi selitve zdravstvena oskrba ne bo okrnjena in da bo izvajanje zdravstvenih storitev potekalo nemoteno. Odprtje novega dežurnega centra za otroke in mladostnike se predvideva s pričetkom novega šolskega leta, torej v mesecu septembru," so še zapisali. 

Selitev ambulant, tudi specialističnih 

Dodajajo, da bodo prvi pacienti obravnavani v novi Zdravstveni postaji Magdalena konec meseca junija. "Po prevzemu objekta v uporabo in namestivijo vse potrebne opreme se bodo tja preselile 4 referenčne ambulante družinske medicine, ki trenutno delo opravljajo na lokaciji v Dvorakovi, hkrati se bodo tja preselile tudi 3 referenčne ambulante družinske medicine iz ostalih lokacij, preostala referenčna ambulanta pa se bo vzpostavila takoj, ko bo prihajajoč kader le-to lahko prevzel. Prav tako se bo s prevzemom objekta iz Dvorakove ulice preselila ambulanta otroškega in šolskega dispanzerja, druga tozadevna ambulanta pa se bo prav tako vzpostavila takoj, ko bo prihajajoč kader le-to lahko prevzel."

Hkrati se bo v nove prostore preselila tudi izvenbolnišnična specialistična dejavnost, ki bo zajemala urološke, dermatološke, nevrološke ter elektromiografske ambulante. Na objektu v Dvorakovi bo ostal Center za duševno zdravje odraslih.

V nove prostore se bo preselila tudi Lekarna Pri gradu, ki sedaj domuje na Partizanski cesti.