Jurišič je v sporočilu za medije zapisal, da se je za kandidaturo odločil, ker pozna mesto, občanke in občane ter prioritete ki jih je treba prevetriti: “Da bo Maribor spet odprto in vključujoče mesto, na katerega bomo iskreno ponosni,” je zapisal Igor Jurišič na začetku napovedi kandidature in nadaljeval: “Po tehtnem premisleku javnosti sporočam, da bom na prihajajočih volitvah kandidiral za župana Maribora, odprtega in vključujočega mesta, ki se bo skladno in uravnoteženo razvijalo ter v najširšem pomenu besede sledilo potrebam prebivalcev in gospodarstva ob upoštevanju vseh stebrov trajnostnega razvoja; okoljskega, ekonomskega in socialnega.

Jurišič se bo zavzemal tudi za enakovreden razvoj v vseh delih mesta. Spomnil je tudi na to, da se je kot mestni svetnik zavzemal za uporabo »hitre ceste« skozi Maribor brez vinjete.

Med ključnimi izzivi izpostavil neustrezno financiranje

Posebno pozornost namerava nameniti prostorskemu razvoju mesta: “Zato se zavezujem, da bo Mestna občina Maribor dobila Občinski prostorski načrt, ki bo usklajen med željami in potrebami prebivalcev in gospodarstva, ki bo trajnostno naravnan in strokovno pripravljen v zakonsko predpisanem roku s čim manjšim vplivom na okolje. Pri tem bom posebno pozornost namenil pomenu mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so prepogosto preslišane in zapostavljene, čeprav kar najbolje zaznavajo želje in potrebe občanov.

Čeprav si tega nihče ne želi, bo verjetno prva naloga, s katero se bom moral soočiti kot župan, priprava na zimo 2022/23, pa ne s kopičenjem snega na Glavnem trgu, ampak s soočanjem z energetskimi izzivi ter omogočiti vsem, tudi tistim priključenim na daljinsko ogrevanje, da bodo lahko brez odrekanja zimo preživeli na toplem

Ključen izziv naslednjega mandata je po mnenju Jurišiča neustrezno financiranje Mestne občine Maribor, saj “prejmemo iz proračuna Republike Slovenije letno med 20 – 25 milijonov evrov manj, kot jih porabimo za izvajanje zakonsko določenih nalog”.

Listo kandidatk in kandidatov bodo po besedah Jurišiča pri Stranki mladih – Zeleni Evrope predstavili v naslednjih tednih.