V času letnega dopusta zaposleni po Sloveniji pričakujejo izplačilo regresa, ki jim omogoča finančno olajšavo za počitnice in dopustne aktivnosti. V Mariboru, kot enem izmed gospodarskih središč Slovenije, imajo številna večja podjetja različne uredbe glede tega plačila.

Kakšna so izplačila regresa v večjih mariborskih podjetjih:

Pošta Slovenije in Invalidsko podjetje Pošte Slovenije (IPPS)

Pošta Slovenije je napovedala izplačilo regresa za letni dopust v višini 2.000,00 EUR neto na zaposlenega. Ta znesek predstavlja najvišje izplačilo regresa v zgodovini Pošte Slovenije in Invalidskega podjetja Pošte Slovenije ter bo med najvišjimi v Republiki Sloveniji. Skupaj bo regres prejelo 6.348 zaposlenih Pošte Slovenije in IPPS-a. Izplačilo bo nakazano najkasneje 1. maja 2024.

Dravske elektrarne Maribor

V družbi Dravske elektrarne Maribor se regres za letni dopust izplačuje zaposlenim na osnovi določil Zakona o delovnih razmerjih, Kolektivne pogodbe elektrogospodarstva Slovenije ter podjetniške kolektivne pogodbe. Izplačilo regresa je planirano do konca junija, pri čemer višina regresa za leto 2024 še ni določena.

Zavarovalnica Sava

Zaposleni v Zavarovalnici Sava so že februarja prejeli regres za letni dopust v višini 2.200 EUR. Izplačilo regresa je potekalo že v mesecu februarju, kar pomeni hitrejšo finančno olajšavo za zaposlene v primerjavi z nekaterimi drugimi podjetji.

Surovina d.o.o.

V podjetju Surovina d.o.o. se običajno izplačilo regresa pričakuje konec meseca maja. O natančnih podatkih glede višine regresa za leto 2024 še ni informacij, vendar naj bi znašal minimalno 1.500 EUR neto na zaposlenega.

Istrabenz plini in Plinarna Maribor

Skladno s sklepom poslovodstva matične družbe Istrabenz plini in direktorja Plinarne Maribor je bil regres za letni dopust za leto 2024 zaposlenim izplačan 12. marca 2024 v vrednosti 1.643,82 EUR.

Pričakovanja glede izplačila regresa za letni dopust se razlikujejo med posameznimi podjetji v Mariboru. Medtem ko nekatera podjetja izplačajo regres že v začetku leta, druga sledijo običajnim rokom izplačil ali pa še niso določila natančne višine izplačila za leto 2024. Kljub tem razlikam pa je cilj podjetij zagotoviti svojim zaposlenim finančno podporo za njihov letni dopust.