V letu 2019 so na policiji v primeru Tehničnega šolskega centra do sedaj obravnavali tri kazniva dejanja, in sicer tatvino, neupravičeno slikovno snemanje, ki ga je verjetno prijavil ravnatelj, lahko telesno poškodbo ter eno kršitev javnega reda in miru. Lani so obravnavali dve kaznivni dejanji tatvine.

Pred dnevi smo objavili prispevek z video objavo, ki je prikazovala zaskrbljujoče stanje Tehničnega šolskega centra v Mariboru. Med poukom so dijaki razgrajali, vidno šikanirali profesorja, skakali po mizah, celo kadili in popivali. Žal vsebine zaradi eksplicitne vsebine več ne moremo predvajati.

Ravnatelj z ovadbo proti neznanemu snemalcu

Na posnetkih je razvidno tudi, da dijaki med poukom kadijo, ne upoštevajo prisotnosti profesorja, ki prav tako deluje, kakor da je vajen takšnega vedenja in nanj niti ne reagira. Od dijaka, ki je obiskoval šolski center, smo uspeli izvedeti, da se je v času njegovega šolanja zgodil napad na profesorja, učenec naj bi z njim obračunal fizično in nanj pljuval.

Nekdanji dijaki so do dela profesorjev kritični, češ da za disciplino ne naredijo nič ali premalo. Problem naj bi predstavljajo tudi popivanje na šolskih izletih. “Kako dopuščajo, da 16 ali 17 let stari dijaki vsi pridejo vinjeni iz izleta? Profesorji se niso zmenili za nič.” Ravnatelj s tovrstnim sistematičnim neprimernim obnašanjem ni bil seznanjen, proti snemalcu pa namerava podati prijavo na policijo.

Pri stopnjevanju kršitev svetuje neizbežno izključitev

Predsednik Sindikalne konference srednjih šol in dijaških domov Jože Brezavšček je za Maribor24 dejal, da vodstvu šole priporoča priporočam ukrepanje v skladu s šolskimi pravili.

“Predvsem ciljam na začasno odstranitev od pouka zaradi motenja procesa in oviranje normalnega dela vseh ostalih deležnikov. Pri stopnjevanju kršitev sledi neizbežna izključitev, ki jo podpiše ravnatelj.”

Na dotični šoli že več prijav na policijo

Pozanimali smo se, če so bile na dotični srednji šoli že kdaj podane kakšne prijave. Miran Šadl s PU Maribor odgovarja, so v letu 2019 do sedaj obravnavali tri kazniva dejanja, in sicer tatvino, neupravičeno slikovno snemanje, ki ga je verjetno prijavil ravnatelj, lahko telesno poškodbo ter eno kršitev javnega reda in miru. Tako pri kršitvi kot pri kaznivem dejanju lahke telesne poškodbe sta bila tako osumljenec kot oškodovanec mladoletna. Lani pa so prejeli prijavo glede dveh tatvin. Kot še poudarja, “takšnih primerov ni veliko”.

Vodstvo šole bi moralo izkazati ničelno toleranco do nasilniškega vedenja

Na policiji predlagajo, da vodstvo šole pri takšnih dejanjih ne zamiži na eno oko, pač pa morajo z ničelno toleranco do nasilja vselej ukrepati in vse primere nasilnih ravnanj dosledno prijaviti policiji. Kot javna ustanova so do tega celo obvezani: “Vsi državni organi in organizacije z javnimi pooblastili so dolžni naznaniti kazniva dejanja, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti, če so o njih obveščeni ali če kako drugače zvedo zanje.”

Kako ob podani prijavi ukrepa policija, ko gre za mladoletne osebe?

Ko gre za mladoletno osebo, policija ravna enako kot pri obravnavi polnoletne osebe, z razliko, da v primeru kršitve javnega redu in miru zoper mladoletnega kršitelja podajo obdolžilni predlog na sodišče, obvestijo pa tudi pristojni Center za socialno delo.

V postopkih z mladoletniki morajo policisti upoštevati njihovo starost, telesno in duševno razvitost, občutljivost in morebitne druge lastnosti, ki jih je mogoče opaziti. V primeru, da morajo policisti zoper mladoletnika uporabiti prisilna sredstva oziroma je bil le-ta priveden ali je bilo zanj odrejeno pridržanje, o tem obvestijo tudi njegove starše ali skrbnike.