V uredništvo Maribor24.si smo prejeli posnetke iz Tehniškega šolskega centra v Mariboru, na katerih je razvidno nedopustno obnašanje dijakov med poukom. Kajenje v učilnici med uro, skakanje po mizah, popivanje in nespoštljiv odnos do profesorjev naj bi predstavljalo dnevno stalnico.

Posnetki, ki smo jih prejeli v uredništvo so sicer iz lanskega leta, a nekdanji dijak pravi, da razkrivajo realne razmere na TŠC Maribor. “Izgredi se dogajajo pogosto. V času, ko sem bil tudi sam dijak na TŠC so se dogajali skorajda dnevno. Profesorji v bistvu ne odreagirajo z ničemer. Najhuje pa se dogaja iz tedna v teden,” je dejal.

Na ravnatelja šole Darka Kukovca smo naslovili vprašanje glede morebitnega nasilniškega vedenja med dijaki in ali so v zadnjem času obravnavali kakšne hujše kršitve. Pravi, da disciplinski postopki zaradi velikega števila učencev potekajo stalno, a jih v večini rešujejo razredniki. “Sam sem trenutno vključen v reševanje enega dogodka, ki sicer ni takšne narave, da bi se moral vključiti, vendar so starši to želeli.”

V letošnjem letu hujših kršitev naj ne bi bilo

Vpisi v dnevnik so pri 760 dijakih dnevni, vendar vsaj v zadnjem času “noben ni bil takšne narave, da bi se moral vključiti jaz kot ravnatelj,” razlaga Kukovec. Po pravilniku o šolskem redu disciplinske prekrške dijakov obravnava razrednik ob pomoči svetovalne službe, ravnatelj pa vodi postopek v primeru izključitve. “Seveda sem kdaj seznanjen s kršitvami tudi jaz, a samo če gre za težje primere.Takšnih v letošnjem letu nismo obravnavali, smo pa jih v lanskem letu. Posamezne primere smo rešili v sodelovanju s starši in po potrebi, ko je šlo za fizične poškodbe, smo prijavili dogodek tudi na policijo,” pojasni Kukovec.

Ravnatelj TŠČ je dejal tudi, da je na učitelje naslovil vprašanja o njihovi oceni vedenja dijakov. Iz odgovorov je razbral, da na šoli ni zaznati nasilniškega obnašanja, “seveda pa pride pri takšni masi dijakov, kdaj do prerivanja na hodniku, kar pa dijaki, ko se vmešaš razložijo, kot nedolžno šalo.” Pa gre res le za neškodljive najstniške norčije?

“Profesorji ne naredijo nič”

Nekdanji dijaki so do dela profesorjev kritični, češ da za disciplino ne naredijo nič ali premalo. Problem naj bi predstavljajo tudi popivanje na šolskih izletih. “Kako dopuščajo, da 16 ali 17 let stari dijaki vsi pridejo vinjeni iz izleta? Profesorji se niso zmenili za nič.” 

Na posnetkih je razvidno tudi, da dijaki med poukom kadijo, ne upoštevajo prisotnosti profesorja, ki prav tako deluje vajen takšnega vedenja in nanj niti ne reagira. Od dijaka, ki je obiskoval šolski center smo uspeli izvedeti tudi, da se je v času njegovega šolanja zgodil napad na profesorja, učenec naj bi z njim obračunal fizično in nanj pljuval. “Na vseh srednjih šolah se dogajajo “bedarije”, ampak da bi šlo tako daleč?,” kritično razmišlja bivši učenec.

Na drugih ustanovah je stanje podobno?

Ravnatelj je dodal še, da meni, da se število nasilniških dejanj ne povečuje, “prej jih je manj in nikakor ne odstopajo od podobnih dogodkov na drugih ustanovah. Sam bom vedno reševal probleme korektno in v skladu s svojimi pooblastili, pa naj gre za kršitve dijakov ali učiteljev. Bom pa vsekakor zelo odločno nastopil tudi proti nedovoljenem snemanju, ki ni samo prekršek ampak tudi kaznivo dejanje in bom morebitne avtorje kaznoval v skladu s pravilnikom, če pa avtorja ne bom mogel odkriti, bom podal prijavo proti neznanemu storilcu na policijo,” zaključi Kukovec.